Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Công điện khẩn thúc tiến độ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt
Anh Minh - 24/11/2023 18:48
 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương xem xét chấm dứt hợp đồng với đơn vị không đáp ứng tiến độ hoàn thành Dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
Thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
Thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Công điện số 57/CĐ - BGTVT gửi Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp; Tổng giám đốc: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn,Tập đoàn CIENCO4, Công ty  Đầu tư Núi Hồng, Công ty Xây dựng VINA2, Công ty Phúc Thành Hưng; Giám đốc Ban quản lý dự án 6 yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua các đơn vị nói trên đã có nhiều cố gắng nhưng đến nay sản lượng Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt mới đạt khoảng 59,2% giá trị Hợp đồng, khối lượng còn lại rất lớn (khoảng 40,8%) trong khi thời gian còn lại rất ngắn (6/36 tháng).

Hiện nay, một số hạng mục là đường găng của Dự án, đặc biệt là việc chờ lún trong công tác xử lý nền đất yếu chưa có phương án đáp ứng tiến độ hợp đồng (khoảng 5,7km nền đường chưa hoàn thành đắp gia tải); các hạng mục công trình như: Hầm Thần Vũ, các cầu: Vượt N2, Xuân Dương 1, Xuân Dương 2, Thần Vũ 2, Vượt N5, Vượt QL48E, Nghi Mỹ, Vượt QL46B, Hưng Thắng, Hưng Đức, Vượt QL8A đang bị chậm tiến độ; các hạng mục hoàn thiện như: móng, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, giải phân cách giữa, hàng rào bảo vệ chưa có kế hoạch triển khai thi công đồng bộ.

Trong thời gian qua, mặc dù lãnh đạo cấp cao của các nhà đầu tư (cũng là các nhà thầu thi công), doanh nghiệp dự án cam kết trước Bộ GTVT sẽ hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ Hợp đồng, tuy nhiên với cách thức thực hiện như hiện nay khó đáp ứng hoàn thành theo hợp đồng đã ký (hoàn thành vào tháng 9/2024).

Để đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng tiến độ yêu cầu, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát năng lực hiện nay của các đơn vị thi công bị chậm, đặc biệt các hạng mục đường găng của Dự án.

Trên cơ sở đó xem xét, điều chuyển khối lượng công việc hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công không đáp ứng để lựa chọn bổ sung hoặc thay thế đơn vị khác thực hiện hoàn thành Dự án; đồng thời lập kế hoạch thi công đảm bảo tính liên tục nhằm hoàn thành các hạng mục theo tiến độ cam kết, đặc biệt đối với các hạng mục thuộc đường găng của Dự án do các nhà thầu: Công ty Hòa Hiệp, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, CIENCO4, Công ty Thái Sơn, Công ty 456, Công ty Nam Hải… thực hiện.

Giám đốc Ban quản lý dự án 6 phải trực tiếp và thường xuyên kiểm tra hiện trường, giao ban với nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ, chất lượng của các gói thầu, đảm bảo hoàn thành Dự án theo kế hoạch, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ GTVT giao.

“Đối với hạng mục có thời gian hoàn thành dự kiến ngoài hợp đồng cần có giải pháp cụ thể để bù tiến độ chậm. Kết quả báo cáo về Bộ GTVT trong tháng 11/2023 để xem xét họp kiểm điểm tiến độ của Dự án”, Công điện số 57 nêu rõ.

Dự án PPP cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, có tổng vốn đầu tư 11.157,82 tỷ đồng. Nhà đầu tư Dự án là Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư