Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam thông báo tăng vốn điều lệ
Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CT VIỆT NAM

BỐ CÁO

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của Phòng Kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

- Căn cứ thông báo số 289/TB-CTVN về việc sửa đổi Điều lệ và tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam. Công ty cổ phần Quốc tế CT Việt Nam trân trọng công bố thông tin sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CT VIỆT NAM

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, đường Cầu Tiên, tổ 12, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- Số vốn dự định tăng từ 20.000.000 (Hai mươi tỷ) lên 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ) đồng Việt Nam.

- Thời điểm tăng vốn điều lệ: Từ ngày 24 tháng 10 năm 2018

+ Lý do: Đã đầu tư kinh phí hoàn thành đến bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án (được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất) và xây xong 02 tòa nhà chung cư 35 tầng...

+ Hình thức tăng vốn: Góp vốn để hình thành tài sản trong quá trình thực hiện dự án.

Thời điểm tăng vốn điều lệ: Từ ngày 24 tháng 10 năm 2018.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Mã số doanh nghiệp 0102640087 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 25 tháng 01 năm 2018 (Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 12 tháng 01 năm 2017; Cấp lại mã số DN từ ĐKKD số: 0103022110)

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Anh Minh

Chức danh: Tổng giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...