Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 07 tháng 12 năm 2023, 20:56:50
Coteccons (CTD) thoát lỗ nhờ hoàn nhập các chi phí
Trọng Tín - 31/01/2023 17:19
 
Nhờ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình đã giúp Coteccons thoát lỗ trong quý IV và cả năm 2022.

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 6.230 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 3 tỷ đồng.

Dù có lãi gộp và thêm khoản doanh thu tài chính 70 tỷ đồng trong quý IV, song do ghi nhận khoản lỗ 7 tỷ đồng trong công ty liên kết và đà tăng của các loại chi phí (chi phí tài chính 59 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần; chi phí quản lý 182 tỷ đồng, gần như không đổi), khiến Coteccons lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 7,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Coteccons cũng ghi nhận chi phí tài chính trong kỳ tăng gấp 6,3 lần so với cùng kỳ lên hơn 59 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí lãi vay và xuất hiện khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 24 tỷ đồng cùng khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán gần 10 tỷ đồng.

Nhờ ghi nhận lợi nhuận khác 34 tỷ đồng chủ yếu từ hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình, công ty vẫn có lãi ròng đạt 18,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 63 tỷ đồng.

a
Khoản nợ xấu của Coteccons chủ yếu đến từ Công ty TNHH Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh và Công ty cổ phần Đầu tư Minh Việt.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của Coteccons đạt 14.537 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 486 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước.

Trong năm, Cng ty cũng ghi nhận chi phí tài chính đạt 162 tỷ đồng, tăng 12 lần và chi phí quản lý 734 tỷ đồng, tăng 42% cùng khoản lỗ trong công ty liên kết 24 tỷ đồng đã khiến Coteccons lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 53,5 tỷ đồng.

Cũng như trong quý IV, nhờ ghi nhận 88 tỷ đồng tiền hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và tiền hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước.

Năm 2022, Coteccons đề ra mục tiêu 15.010 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Coteccons đạt 18.964 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu ngắn hạn với 11.231 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, chủ yếu từ khách hàng và đã phải trích lập dự phòng 1.049 tỷ đồng. Khoản dự phòng nợ xấu này chủ yếu đến từ Công ty TNHH Bất động sản Ngôi sao Việt - đơn vị thành viên của Tân Hoàng Minh và Công ty cổ phần Đầu tư Minh Việt.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cuối kỳ là 2.089 tỷ đồng cùng với khoản đầu tư trái phiếu gần 567 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản tiền gửi và đầu tư trái phiếu, Coteccons còn dành gần 249 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đầu tư vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Trong đó 200 tỷ đồng được phân bổ vào cổ phiếu gồm FPT (hơn 28 tỷ đồng), MWG (gần 26 tỷ đồng), còn lại không được thuyết minh chi tiết.

Tuy nhiên, Công ty đang phải dự phòng 60 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của mình.

Trong buổi giao lưu với cổ đông giữa tháng 1/2023 vừa qua, đại điện Coteccons đã phủ nhận những đồn đoán về việc Công ty có nợ xấu lên tới 2.600 tỷ đồng. Đại diện của Coteccons cho biết công ty đang triển khai ban quản trị rủi ro để quyết định đâu là khoản nợ xấu, từ đó kết hợp với kiểm toán để trích lập dự phòng.

“Đối với khoản trích lập dự phòng Tân Hoàng Minh, đây là điều bắt buộc phải trích lập và công ty sẽ cố gắng theo đuổi”, lãnh đạo Coteccons nhấn mạnh.

Về nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý IV là 10.224 tỷ đồng, trong đó nợ vay của công ty là 1.077 với 547 tỷ đồng vay ngắn hạn và 33 tỷ đồng vay dài hạn từ ngân hàng. Còn lại là dư nợ trái phiếu.

Trong năm qua, Coteccons thu 2.242 tỷ đồng từ đi vay đồng thời trả nợ gốc 1.169 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 8.214 tỷ đồng cuối kỳ, bao gồm 4.667 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 336 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Coteccons (CTD): 9 tháng lãi vỏn vẹn 2 tỷ đồng, trích lập nợ xấu 961 tỷ đồng
CTD ghi nợ xấu 484 tỷ đồng với bất động sản Ngôi sao Việt – thành viên của Tân Hoàng Minh; 122 tỷ đồng nợ xấu ở Đầu tư Minh Việt; và 540 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư