CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai thông báo phát hành 9.998.237 cổ phiếu ra công chúng, chi tiết như sau.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 82/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/12/2016

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

3. Số điện thoại: (04) 73038866

4. Số Fax: (04) 73078866

5. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký chào bán: 9.998.237 cổ phiếu

6. Khối lượng vốn cần huy động: 99.982.370.000 đồng

7. Mục đích huy động vốn: để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

8. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không áp dụng

10.Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 29/12/2016 đến ngày 19/01/2017

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Địa điểm đăng ký nhận mua cổ phiếu:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Tại website của Tổ chức phát hành: http://xmcc.com.vn/

Website của tổ chức tư vấn: www.ssi.com.vn

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây

Địa chỉ: 197 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: (84-4) 3382 6113

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÙI KHẮC SƠN

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...