Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 16:33:55
CTCP Thương mại Mỹ Tho thông báo chào mua cổ phần của CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang
Đ.T - 15/12/2015 18:07
 
CTCP Thương mại Mỹ Tho thông báo chào mua công khai cổ phần của CTCP Vận tải ô tô Tiền Giang như sau.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ THO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ TIỀN GIANG

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Mỹ Tho.

- Địa chỉ : 67 Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại : 073. 3975949 – 3791939. Fax : 073.3872440.

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 1200442078 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp lần đầu ngày 01/02/2001, thay đổi lần thứ 15 ngày 03/02/2015.

- Vốn điều lệ : 15.000.000.000 đồng.

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.500.000 cổ phần.

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

a) Ngành nghề kinh doanh hiện tại : thương mại tổng hợp (kinh doanh xe máy và phụ tùng, xăng dầu, nhà hàng khách sạn, đầu tư xây dựng, kinh doanh và khai thác chợ truyền thống.

b) Định hướng kế hoạch phát triển : đầu tư mở rộng kinh doanh, mua bán ô tô, cung cấp linh kiện, phụ tùng, sửa chữa và cung cấp dịch vụ ô tô.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

STT

Chỉ tiêu

Năm 2014 (Đồng)

1

Tổng tài sản

60.961.562.943

2

Tài sản ngắn hạn

31.653.726.220

3

Tài sản cố định

19.590.627.336

4

Tổng nguồn vốn

60.961.562.943

5

Vốn chủ sở hữu

18.135.634.098

6

Tổng nợ phải trả

42.825.928.845

7

Nợ ngắn hạn

33.103.129.847

8

Doanh thu thuần

214.855.549.870

9

Lợi nhuận trước thuế

1.695.644.814

10

Lợi nhuận sau thuế

1.322.602.956

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 31/12/2014) :

- Cổ đông trong nước:  59 cổ đông, tỷ lệ nắm giữ 100% cổ.

- Cổ đông ngoài nước: 0 cổ đông, tỷ lệ nắm giữ 0%.

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty cổ phần Vận tải Ô tô Tiền Giang.

III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu : Công ty CP Vận tải Ô tô Tiền Giang là cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Mỹ Tho.

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu : 0 cổ phần

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua

- Số lượng cổ phần thực hiện chào mua : 606.960 cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện chào mua công khai: 38,96% vốn điều lệ.

VI. Nguồn vốn thực hiện chào mua : Vốn tự có.

VII. Phương pháp xác định giá chuyển đổi (trong trường hợp hoán đổi cổ phần)

VIII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: Mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

IX. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua : Theo thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần vận tải Ô tô Tiền Giang.

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có)

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, thời gian chuyển tiền đặt cọc trước 16h ngày 16/12/2015, chuyển tiền mua cổ phần trước 16h ngày 11/01/2016.

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Công ty cổ phần Thương mại Mỹ Tho

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN HẢI

GIÁM ĐỐC

Chào mua công khai cổ phiếu CTCP Xi măng Sông Đà
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên thông báo chào mua công khai cổ phiếu của Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư