Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 15:40:09
Đà Nẵng: Bãi rác Khánh Sơn không thể tiếp nhận thêm rác từ tháng 9/2019
Hoàng Anh - 04/04/2019 08:35
 
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu phải sớm triển khai các dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn, trước bối cảnh bãi rác Khánh Sơn sẽ không thể tiếp nhận thêm rác thải từ tháng 9/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, tính đến đầu năm 2019, khối lượng chứa rác còn lại tại các hố chôn lấp rác bãi rác Khánh Sơn là 314.400 tấn, tương ứng với số ngày tiếp nhận là 268 ngày (khoảng 9 tháng). Vì vậy nếu không lập tức triển khai các giải pháp xử lý, bãi rác Khánh Sơn sẽ không thể tiếp nhận thêm rác thải từ tháng 9/2019, trong khi các dự án liên quan đến xử lý rác thải như “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn”, “Nâng cấp nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn”, “Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt” chưa hoàn thành để sử dụng, dẫn đến tình trạng báo động về rác thải trên toàn thành phố.

Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố đề xuất phương án nâng cao trình, tăng tỷ trọng đầm nén từ 0,6 lên 0,8 tấn/m3 đối với 5 hộc chôn lấp rác đang sử dụng. Phương án này sẽ tăng khối lượng chứa rác còn lại của các hộc chôn lấp rác hiện nay lên 943.200 tấn, tương đương với khả năng tiếp nhận đến tháng 2/ 2021.

Trong cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố ngày 2/4,  Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ thống nhất chủ phương án nâng cao trình, tăng tỷ trọng đầm nén do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất.

Bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) đã gần chạm ngưỡng quá tải.
Bãi rác Khánh Sơn (Đà Nẵng) đã gần chạm ngưỡng quá tải.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố sớm có báo cáo đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn”, triển khai thi công vào tháng 10/2019. Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố nhanh chóng lập thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng công trình hộc chôn lấp rác số 7, để trong trường hợp dự án hộc số 6 vướng mắc thủ tục liên quan đến đất quốc phòng không thể triển khai thi công đúng tiến độ, sẽ lập tức triển khai ngay dự án xây dựng hộc chôn lấp rác số 7. “Đây là hai dự án có tính chất cực kỳ cấp thiết, không thể chậm trễ hơn được nữa. Nếu không được triển khai ngay, thành phố sẽ đối mặt với nguy cơ báo động về xử lý rác thải, khi khả năng tiếp nhận của các hộc chôn lấp hiện nay không còn nhiều”, ông Thơ yêu cầu.

Liên quan đến dự án “Nâng cấp nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị Công ty CP Môi trường Việt Nam tích cực triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo đến đầu năm 2021 nhà máy đi vào hoạt động, xử lý 650 tấn rác/ngày đêm; đồng thời đề nghị các sở, ngành chức năng hỗ trợ Công ty khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án.

Đối với dự án “Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt”, ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề xuất UBND thành phố phương án tối ưu nhất trên quan điểm quy hoạch về việc xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hòa Nhơn hay tiến tới hình thành một tổ hợp xử lý chất thải quy mô, hiện đại tại Khánh Sơn.

Sở Giao thông Đà Nẵng kêu gọi 10 dự án đầu tư hạ tầng
Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thông báo danh mục 10 dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư