Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 06:50:10
Đà Nẵng đã bổ sung giá đất 63 tuyến đường và 11 khu vực
Nhiệt Băng - 13/08/2021 07:05
 
Ngoài điều chỉnh bảng giá đất năm 2021, UBND TP.Đà Nẵng còn sửa đổi tỷ lệ % giữa giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh

UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo cho biết vừa bổ sung xong giá đất 63 tuyến đường mới đặt tên và 11 khu vực, tuyến đường chưa được quy định giá đất.

Đà Nẵng cũng đề nghị sửa đổi tỷ lệ % giữa giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ so với giá đất ở. Theo đó, điều chỉnh giảm giá đất thương mại dịch vụ từ 80% thành 70% so với giá đất ở cùng vị trí, điều chỉnh giảm giá đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ từ 60% thành 50% với giá đất ở cùng vị trí.

UBND TP. Đà Nẵng còn sửa đổi quy định về xác định giá đất của thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố. Theo đó, điều chỉnh từ “… Trường hợp thửa đất không có giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì vị trí thửa đất được xác định theo kiệt của đường phố gần nhất”, thành “… Trường hợp thửa đất không có các giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất có kiệt đi ra nhiều đường phố, thì giá đất được xác định theo kiệt của đường phố mà có giá trị thửa đất cao nhất”.

UBND TP. Đà Nẵng cũng ban hành quy định về giá đất sử dụng vào mục đích là bãi giữ xe. Theo đó, đất bãi xe trước đây thuộc loại đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh được tính bằng với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí, nay được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng có công văn 3044 (ngày 20/5) về việc liên quan đến điều chỉnh bảng giá đất 2020-2024. Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thuê đơn vị tư vấn điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường để làm cơ sở điều chỉnh bảng giá đất tại một số vị trí hoặc tất cả các vị trí đất có biến động về giá đất (nếu có) theo quy định.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải hồ sơ mời thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Dự kiến, đến ngày 15/8/2021 sẽ ký hợp đồng với với đơn vị tư vấn và dự kiến đầu tháng 11/2021 sẽ báo cáo UBND TP. Đà Nẵng. Như vậy, trong trường hợp điều chỉnh bảng giá đất 2020-2024 (nếu có) thì dự kiến cuối năm 2021, UBND TP.Đà Nẵng sẽ trình HDNĐ TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp đạt hơn 86%
Các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã thu hút 474 dự án đầu tư; trong đó tổng vốn đầu tư trong nước hơn 20.000 tỷ đồng, vốn đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư