Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 13:41:11
Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số năm 2020
Hoàng Anh - 23/10/2021 09:09
 
Thành phố Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2020, vị trí thứ 2 thuộc về tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố báo cáo đánh giá chuyển đổ số của các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương năm 2020.

Theo đó, Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố gồm 3 cấp là chỉ số chuyển đổi số (CĐS) cấp tỉnh, chỉ số CĐS cấp bộ và chỉ số CĐS cấp quốc gia.

Trong đó, Chỉ số CĐS cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: chuyển đổi nhận thức, đánh giá về kiến tạo thể chế, đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số, đánh giá về thông tin và dữ liệu số, đánh giá về hoạt động CĐS, đánh giá về an toàn an ninh mạng, đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.
Kết quả xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2020 cho thấy Thành phố Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu, kế đến là Thừa Thiên - Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.Hồ Chí Minh…

Thành phố Đà Nẵng đang thúc đẩy và ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP.

Theo Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, đưa Thành phố thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước.

Về phát triển chính quyền số, 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4, 60% dịch vụ sự nghiệp công trực tuyến mức độ 3, 4, được cung cấp trên nhiều nền tảng, hỗ trợ trên thiết bị di động; 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở;  mỗi người dân, doanh nghiệp đều có tài khoản định danh điện tử, được xác thực điện tử và có dữ liệu số để giao dịch, sử dụng dịch vụ công, thông tin, tiện ích của thành phố.

Đến năm 2025, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP thành phố Đà Nẵng; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; có 3 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân, ít nhất 5 doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm…

Mục tiêu đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh; thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước. Kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP thành phố; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%; có 5 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân, với ít nhất 10 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư