Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 16:11:03
Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động
Hoàng Anh - 02/10/2019 11:38
 
Truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn, doanh nghiệp và người dân sẽ được tiếp cận và giải quyết những dịch vụ công nhanh chóng và tiện ích.

Ngày 2/10, UBND TP. Đà Nẵng đã chính thức vận hành, đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động. Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng, trước đây thành phố đã triển khai cung ứng tốt dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin Chính quyền thành phố Đà Nẵng (https://egov.danang.gov.vn),  nhưng để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, công dân, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến) thành phố Đà Nẵng (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn).

Cổng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng bảo đảm tuân thủ Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; bảo đảm khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ; hướng đến người sử dụng làm trung tâm.

Thành phố Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ hành chính công vào hoạt động.
Thành phố Đà Nẵng đưa Cổng dịch vụ hành chính công vào hoạt động.

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng đến nay có 850 dịch vụ công trực tuyết mức 3, 4; trong đó ưu tiên triển khai trực tuyến ở cơ sở. Cụ thể: quận, huyện có 151/176 (chiếm 86%); xã, phường có 80/97 (chiếm 82%), còn lại là của các sở, ngành. Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3.

Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng ưu tiên xây dựng 3 dịch vụ trực tuyến liên quan đến cấp con dấu của Công an thành phố, đây là 3 dịch vụ mà các tổ chức có nhu cầu sử dụng nhiều. Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng đã được tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và Đại lý dịch vụ công trực tuyến để các cơ quan chủ động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4 (mức cao nhất).

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng được đưa vào hoạt động không chỉ nhằm triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử mà còn tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

TP. Đà Nẵng đã nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.
TP. Đà Nẵng đã nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử.

Theo kế hoạch các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến như: đưa vào thanh toán không sử dụng tiền mặt khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến xuống (tối đa) đến 50% so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp; bổ sung thêm dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm mục tiêu 100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 trở lên đến hết năm 2020 (801 dịch vụ), đưa vào sử dụng ứng dụng di động cho dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cung cấp tài khoản công dân điện tử, sử dụng dữ liệu điện tử thay thế thành phần hồ sơ phải nộp…

Đà Nẵng còn 23.458 lô đất tái định cư
Việc công khai minh bạch thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố nhằm giúp cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin liên quan về đất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư