Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 01:21:35
Đà Nẵng liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án ngoài khu công nghiệp
Việt Hương - 18/07/2019 08:04
 
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt việc: Quản lý liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp, Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho hay, theo Quyết định số 2756/QĐ-UBND do UBND thành phố đã phê duyệt thì công tác xúc tiến, hỗ trợ và quản lý đầu tư phải gắn liền chủ trương, định hướng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao trách nhiệm và chất lượng xử lý thủ tục hành chính các ngành có liên quan nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại của nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Đà Nẵng liên thông về thủ tục đầu tư đối với các Dự án ngoài khu công nghiệp
Đà Nẵng liên thông về thủ tục đầu tư đối với các dự án ngoài khu công nghiệp. Ảnh là Khu công nghệ Thông tin tập trung với tổng vốn 2.700 tỷ đồng vừa được khánh thành giai đoạn I vào cuối tháng 3/2019

Theo đó, Đề án quản lý liên thông về thủ tục đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư trong và ngoài nước thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu Công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố được Đà Nẵng phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục.

Đề án cũng xác định, về xác định nhu cầu đầu tư và lựa chọn địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư làm việc với các nhà đầu tư quan tâm về mục tiêu, quy mô dự án, loại hình dự án và vị trí dự kiến thực hiện dự án…; tiếp nhận văn bản đề xuất ý tưởng dự án từ nhà đầu tư quan tâm; đồng thời giới thiệu địa điểm,  hướng dẫn nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp với các quy hoạch của thành phố.

Về chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận đề xuất dự án sơ bộ của nhà đầu tư, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan về sự phù hợp của địa điểm, quy hoạch, mục tiêu hoạt động và các điều kiện khác (nếu có) để tham mưu UBND thành phố thống nhất hoặc không thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu dự án. Trường hợp thống nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư quan tâm về chủ trương của thành phố và hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo. Trường hợp UBND thành phố không thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho nhà đầu tư quan tâm được biết và hướng dẫn nhà đầu tư quan tâm chọn phương án đầu tư khác phù hợp.

Về lựa chọn nhà đầu tư, có hai hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật Đất đai (do Sở tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất là các đơn vị chủ trì thực hiện) và đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các khu đất chưa được giải phóng mặt bằng theo quy định Luật Đấu thầu (các ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan).

Về cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến các ngành để thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư hoặc căn cứ hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối làm tổng chỉ huy, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể thực hiện các thủ tục đầu tư cho từng dự án cụ thể và trực tiếp đôn đốc, theo dõi, giám sát, tổng hợp và định kỳ 2 tuần/lần báo cáo tình hình triển khai cho lãnh đạo thành phố kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Đà Nẵng: Khai trương không gian làm việc chung Enouvo Space 2 dành cho người trẻ và giới công nghệ
Không gian làm việc Enouvo Space 2 với hệ sinh thái kết hợp co-working (nơi làm việc) và co-living (nơi ở) đầu tiên tại Đà Nẵng đã chính thức khai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư