Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 khối tư nhân đóng góp 60% GRDP
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Đà Nẵng phấn đấu khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp 60% GRDP vào năm 2020
Đà Nẵng phấn đấu khối doanh nghiệp tư nhân sẽ đóng góp 60% GRDP vào năm 2020

Theo đó, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 phát triển đạt trên 22.000 doanh nghiệp, đưa khu vực tư nhân đóng góp khoảng 60% GRDP, vốn đầu tư phát triển khu vực tư nhân chiếm khoảng 75% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Để phát huy tốt đa nguồn lực của các doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế… UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch của đơn vị mình về thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi tổng hợp; Tập trung chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong chương trình đề ra.

Thành phố cũng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh; Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh…

Duy Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...