Đại hội Dược Cửu Long: Chào bán trái phiếu, cổ phiếu cho cổ đông ngoại
Sáng nay (9/9), Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
Dược Cửu Long phát hành trái phiếu quốc tế vì cho rằng chi phí lãi suất sẽ thấp hơn vay trong nước
Dược Cửu Long phát hành trái phiếu quốc tế vì cho rằng chi phí lãi suất sẽ thấp hơn vay trong nước

Một trong những nội dung quan trọng được Đại hội đồng thông qua là phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành bằng đồng USD với tổng mệnh giá trái phiếu chào bán dự kiến là 30 triệu USD.

Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD, giá phát hành bằng mệnh giá, Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán lãi suất, nhưng không cao hơn 3%/năm.

Theo phương án, trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và được quyền chuyển đổi trong bất cứ thời điểm nào.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm và có thể được gia hạn trên cơ sở đàm phán giữa Hội đồng quản trị và nhà đầu tư, nhưng không quá 3 năm.

Ngày phát hành dự kiến trong năm 2017 hoặc đầu năm 2018, sau khi Công ty được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Giá chuyển đổi không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và tối đa là 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể điều chỉnh bởi các điều khoản chống pha loãng, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị về việc phành hành trái phiếu, Dược Cửu Long hiện đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư nên nhu cầu về vốn lớn, trong khi nguồn thu sẽ đến chậm hơn.

Việc lựa chọn việc phát hành trái phiếu sẽ giúp Công ty trong ngắn hạn không bị pha loãng cổ phiếu. Theo tính toàn của Công ty thì phương án phát hành trái phiếu USD có thể sẽ tiết kiệm khoảng trên 100 tỷ đồng chi phí lãi vay so với phương án Công ty vay vốn bằng đồng Việt Nam.

Ngoài phát hành trái phiếu chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông Dược Cửu Long cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 25 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị 250 tỷ đồng theo mệnh giá.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 813 tỷ đồng, chưa tính phần phát hành cổ phiếu thưởng ESOP và quyền chuyển đổi trái phiếu.

Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Giá phát hành này có thể thay đổi nếu xuất hiện sự kiện pha loãng cổ phiếu, nhưng trong mọi trường hợp không được thấp hơn mệnh giá.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...