Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 19:53:37
Đang xác định thêm một số ngân hàng yếu kém
Thùy Liên - 19/09/2013 07:22
 
Báo cáo về tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, ngoài 9 ngân hàng TMCP yếu kém đã được xác định từ đầu năm 2012, NHNN đang tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số ngân hàng yếu kém. Bên cạnh đó, 4 ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước, 24/25 ngân hàng khác cũng đã có phương án tái cơ cấu.  
TIN LIÊN QUAN
Ngân hàng Nhà nước đang tập trung chỉ đạo xử lý, phê duyệt đề án
tái cơ cấu các ngân hàng thương mại thuộc diện phải nâng cao "sức khỏe"

NHNN vừa có báo cáo về tình hình triển khai quá trình cơ cấu lại của từng nhóm TCTD theo đúng Đề án đã được phê duyệt.

Theo đó, đối với 9 NHTMCP yếu kém, trong 8 tháng đầu năm 2013, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến và phê duyệt thêm phương án cơ cấu của 3/4 NHTMCP yếu kém còn lại.

Đồng thời, NHNN phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thường xuyên giám sát và chỉ đạo sát sao việc thực hiện phương án cơ cấu lại của cả 8/9 NHTMCP yếu kém nói trên.

Đến nay, tiền gửi và tài sản của nhân dân tại các ngân hàng này đều được bảo đảm an toàn, huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu tích cực được xử lý và thu hối, các sai phạm đang được từng bước khắc phục, tình hình hoạt động dần được cải thiện so với thời điểm bắt đầu thực hiện cơ cấu lại.

Đối với 01 ngân hàng yếu kém còn lại, NHNN đang xem xét, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sở có sự tham gia vốn của TCTD nước ngoài.

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo xử lý 9 ngân hàng yếu kém được xác định từ đầu năm 2012, NHNN đang tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số TCTD yếu kém và yêu cầu các TCTD này xây dựng Phương án cơ cấu lại trình NHNN phê duyệt để đảm bảo xử lý dứt điểm, căn bản các TCTD yếu kém trong năm 2013.

Với các ngân hàng còn lại, hiện 4 ngân hàng thương mại có vốn của Nhà nước trên 50% vốn đã xây dựng xong phương án cơ cấu lại và NHNN đang xem xét để phê duyệt các phương án này. Riêng Agribank vẫn đang hoàn thiện Đề án tái cơ cấu. Ngoài ra, với 25 ngân hàng thương mại khác, NHNN đã nhận được 24/25 phương án tái cơ cấu.

NHNN cho hay, đơn vị này đang khẩn trương xem xét phê duyệt Phương án tái cơ cấu của các ngân hàng; đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong Phương án tái cơ cấu để đảm bảo các yêu cầu của Đề án cơ cấu lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Số phận cổ phiếu PVF khi PVFC "biến mất"?
Việc PVF hủy niêm yết để thành lập Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) có khiến cổ đông PVFC bị “đóng băng” với khoản đầu tư vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư