Đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt - Nhật giai đoạn VI
Chiều nay, ngày 7/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy Ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản - Keidanren) tổ chức cuộc họp cấp cao Ủy ban hỗn hợp đánh giá cuối kỳ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn VI để tổng kết tình hình thực hiện.

Thông tin chính thức tại cuộc họp cho biết, sau 16 tháng triển khai, từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2017, về cơ bản, hai bên đã thực hiện tốt Kế hoạch hành động giai đoạn VI. Đến nay, 28 cuộc đối thoại chính sách giữa các cơ quan có liên quan của Việt Nam với phía Nhật Bản đã được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận về nội dung Kế hoạch hành động. Nhiều khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng của phía Nhật Bản đã được các bộ, ngành liên quan tiếp thu hoặc ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách, cũng như việc tổ chức thực thi.

Theo kết quả đánh giá của Ủy ban hỗn hợp Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, trong tổng số 32 hạng mục nêu tại Kế hoạch hành động của giai đoạn VI, đã có 26 hạng mục triển khai tốt hoặc đang được triển khai và chỉ có 6 hạng mục chưa triển khai. Trong số 26 hạng mục nêu trên, 19 hạng mục đã triển khai tốt và đúng tiến độ, 7 hạng mục đang triển khai nhưng chậm tiến độ.

Các hạng mục hoàn thành tốt gồm các vấn đề liên quan đến dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ logistics - vận tải, lao động. Với 7 hạng mục triển khai chậm tiến độ nhưng hai bên vẫn có những đánh giá khá tích cực về nội dung cụ thể từng hạng mục.

6 hạng mục còn lại chưa triển khai liên quan đến vấn đề tiền lương, những quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai và pháp luật khác liên quan đến đầu tư, kinh doanh; ngành phân phối dược phẩm. Các hạng mục này sẽ tiếp tục được hai bên thảo luận trong thời gian tới.

Trải qua hơn 14 năm thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam, có thể nói rằng về cơ bản, Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản đã đạt được các mục tiêu đề ra.

Kết quả có được ngày hôm nay thể hiện sự nỗ lực chung của các bộ ngành phía Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và các nhóm công tác; đồng thời minh chứng cho sự quyết tâm của Chính phủ trong việc không ngừng cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh tại Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc sẽ tiếp tục hợp tác, triển khai giai đoạn VII Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển mới, giai đoạn tới sẽ cần có phương pháp tiếp cận, cách thức triển khai mới phù hợp hơn với tình hình thực tế. Bên cạnh các nhóm vấn đề doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, giai đoạn VII cần đề cập sâu tới những vấn đề vĩ mô gắn với những khuyến nghị chính sách lớn, khả thi, góp phần cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Anh Phong

Bình luận của bạn về bài viết...