Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 19:41:15
Đáp ứng tiêu chí công nghệ cao, Microsoft mới được ưu đãi thuế
Hà Nguyễn - 11/04/2016 17:13
 
Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì kiểm tra, nếu Microsoft Mobile Việt Nam đáp ứng các tiêu chí là doanh nghiệp công nghệ cao hay không thì mới được hưởng ưu đãi thuế.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh liên quan đến việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với Công ty TNHH Nokia Việt Nam (nay là Công ty Microsoft Mobile Oy Việt Nam). Văn bản được ký vào ngày 6/4/2016.

Theo đó, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra, thẩm định đánh giá việc Công ty TNHH Nokia Việt Nam có đáp ứng các tiêu chí là doanh nghiệp công nghệ cao hay không để áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, việc Microsoft Mobile Oy Việt Namcó được hưởng ưu đãi ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các doanh nghiệp công nghệ cao còn phải chờ vào việc kiểm tra, thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trên thực tế, đây là việc bình thường, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dù được cho phép hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư, song sau một thời gian triển khai, việc kiểm tra, thẩm định sẽ được thực hiện. Nếu đáp ứng các tiêu chí về doanh thu, tỷ lệ lao động dành cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), tỷ lệ nội địa hóa…, thì doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư.

Liên quan đến việc ưu đãi đầu tư của Microsoft Mobile Oy Việt Nam, từ cuối năm 2014, Cục Thuế Bắc Ninh đã có văn bản đề nghị một số bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc xử lý ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, liên quan đến xác định chi phí đầu vào và doanh thu đối với Công ty Nokia Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi ấy cũng đã yêu cầu Nokia Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của Công ty, từ đó có cơ sở để xem xét lại các ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư này.

Trong khi việc ưu đãi đầu tư cho Microsoft Mobile Oy vẫn đang được xem xét, thì thông tin cho biết, năm 2015 ở Cục Thuế Bắc Ninh đã phát sinh thêm khoản nộp ngân sách của công ty này.Theo đó doanh nghiệp đã nộp 191 tỷ đồng thuế của năm 2013 và 2014 (gồm thuế thu nhập doanh nghiệp 186 tỷ đồng và tiền chậm nộp 5 tỷ đồng).

Tầm quan trọng của vườn ươm doanh nghiệp công nghệ
Khởi nghiệp và ươm tạo công nghệ là nguồn lực thúc đẩy cải tiến công nghệ, tạo việc làm mới và đem lại tăng trưởng kinh tế của các quốc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư