Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 10 năm 2020, 09:52:39
Dầu ăn Tường An dự chi cổ tức 75% bằng tiền mặt trước khi sáp nhập vào Kido
Hồng Phúc - 27/05/2020 14:15
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An (mã: TAC) gọi đây là mức chi cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt, với 7.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (mã: KDC) hiện nắm 75,44% vốn Tường An và việc chi cổ tức này sẽ thực hiện trước khi Tường An được sáp nhập vào Kido.

Thêm vào đó, mức chi cổ tức 20% bằng tiền mặt năm 2019 (tương đương 2.000 đồng/cổ phần), Tường An sẽ tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2020 và chi trả ngày 29/06/2020.

Bảng: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tường An (Đvt: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu

Năm 2019

Lợi nhuận kế toán trước thuế

170,5

Lợi nhuận sau thuế TNDN

136,2

Trích 10% quỹ khen thưởng, phúc lợi

13,6

Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ

122,6

Thưởng HĐQT, Ban TGĐ

1,4

Chi trả cổ tức 20%

67,8

Dựa trên đơn từ nhiệm ngày 25/05, bà Cao Hoài Thu sẽ không còn chức danh kiểm soát viên Tường An từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông (ngày 12/06 sắp tới).

Năm 2020, Tường An đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 4.600 tỷ đồng và 193 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Tường An hiện có 2 nhà máy sản xuất là nhà máy dầu Phú Mỹ (diện tích 80.000 m2) và nhà máy Dầu Vinh (diện tích 37.000 m2).

.
Mô hình và hệ thống kinh doanh của Tập đoàn Kido.

Trước khi Tường An trình kế hoạch sáp nhập vào Kido, một công ty con khác của Kido là Công ty cổ phẩn thực phẩm đông lạnh (Kido Foods- KDF) cũng đưa ra dự thảo phương án sáp nhập này. 

Hiện Kido có 07 công ty con như công ty TNHH Kido - Nhà Bè (trước đây là Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè), Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam,…

Doanh nghiệp chiếm hơn 41% thị phần ngành kem sẽ được sáp nhập vào Kido
Sau sáp nhập, CTCP Thực phẩm đông lạnh (Kido Foods - KDF) được kỳ vọng có thể khắc phục những hạn chế của một doanh nghiệp sản xuất đơn lẻ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư