Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 09:02:23
Đề xuất tạm dừng thu phí Dự án BOT Quốc lộ 2 Nội Bài - Vĩnh Yên
Bảo Như - 07/10/2020 11:13
 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tạm dừng thu phí Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800 vào cuối ngày 13/10/2020.
Trạm thu phí Dự án BOT QL2 Nội Bài - Vĩnh Yên.
Trạm thu phí Dự án BOT QL2 Nội Bài - Vĩnh Yên.

Theo thông tin của Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc tạm dừng thu phí Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800.

Được biết, Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh là 772,753 tỷ đồng, trong đó vốn BOT là 496,712 tỷ đồng; vốn NSNN tham vào dự án là  276,042 tỷ đồng, thời gian bắt đầu thu phí là 15/8/2008.

Theo Hợp đồng điều chỉnh số 8219/GTVT-KHĐT ngày 20/12/2007 được ký giữa Bộ GTVT và Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2, Dự án có thời gian thu phí hoàn vốn 13 năm 7 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm 6 tháng, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2025 với giá trị quyết toán phần vốn BOT là 491,247 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 156 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, số thu tại Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên đã rà soát đến 31/8/2020 là 1.332 tỷ đồng và số chi đến 31/8/2020 dự kiến 1.025,036 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã rà soát quy định của pháp luật, Hợp đồng dự án, các văn bản của Kiểm toán nhà nước và  các văn bản hướng dẫn của Bộ GTVT để xác định ngày dừng thu phí của Dự án.

Cơ quan quản lý Nhà nước về đường bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp với Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án làm rõ các nội dung vướng mắc của Dự án. Đến nay, Dự án vẫn còn một số nội dung tồn tại chủ yếu, trong đó nổi cộm là chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công.

Do hiện nay các cơ quan chức năng chưa hướng dẫn về việc đưa 2 loại chi phí để tính toán vào phương án tài chính Dự án. Trong khi đó, phương án tài chính không tính chi phí này sẽ giảm thời gian thu hoàn vốn của Dự án khoảng 6 tháng 5 ngày.

Liên quan đến thời gian thu phí tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đối với Dự án này, do số thu thực tế cao hơn so với số thu theo hợp đồng đã ký nên thời gian thu phí hoàn vốn của dự án rút ngắn so với dự kiến trong hợp đồng, nên việc rút ngắn thời gian thu phí tạo lợi nhuận là phù hợp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam tính toán thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo phương pháp lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư quy đổi về thời gian thu phí hoàn vốn thì thời gian thu tạo lợi nhuận còn 3 năm 3 tháng 4 ngày, giảm 2 tháng 26 ngày.

Như vậy, phương án tài chính sau khi loại bỏ chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác và lợi nhuận vốn chủ sở hữu trong thời gian thi công và tính lại thời gian thu phí tạo lợi nhuận của nhà đầu tư như trên, dự kiến Dự án kết thúc việc thu phí vào cuối ngày 13/10/2020.

Vì vậy, để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam dự kiến tạm dừng thu phí Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên Km7+880 - Km29+800 vào cuối ngày 13/10/2020.

Truy thu chủ dự án BOT Quốc lộ 2 gần 1,2 tỷ đồng tiền phí miễn giảm sai quy định
Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam truy thu số tiền 1,2 tỷ đồng do Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 2 đã miễn giảm không đúng đối tượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư