Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 01:14:03
Đề xuất ưu đãi đầu tư với dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt trong khu kinh tế
Anh Ngọc - 13/06/2021 15:28
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục các ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong khu kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Cụ thể, đối với các dự án nêu trên, sau khi dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, hoặc hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho phép dự án đầu tư được triển khai trước khi hoàn thành các thủ tục về xây dựng, lao động, đất đai và các thủ tục khác có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt của UBND cấp tỉnh, hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, các sở, ban ngành quy định tại pháp luật có liên quan. Trong trường hợp này, nhà đầu tư phải có cam kết về tiến độ hoàn thành các thủ tục và chịu trách nhiệm toàn bộ nếu không tuân thủ đúng điều kiện, quy chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về các mô hình khu công nghiệp: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về mô hình khu công nghiệp chuyên sâu. Đây là mô hình khu công nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm thuộc một ngành, nghề nhất định. Tỷ lệ diện tích đất công nghiệp cho các dự án đầu tư vào ngành, nghề này thuê đất, thuê lại đất tối thiểu đạt 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp. khu công nghiệp chuyên sâu được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư như áp dụng đối với khu công nghiệp hỗ trợ.

Về mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, trình tự, thủ tục đầu tư khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ để đảm bảo phù hợp với các luật mới được ban hành.

Đối với phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, dự thảo Nghị định bổ sung các phương thức huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế gồm: Tiền thuê lại đất ứng trước từ các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp; nguồn vượt thu hằng năm hoặc các nguồn vốn ngân sách Nhà nước hợp pháp khác và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khu kinh tế được để lại cho đầu tư để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu kinh tế.

Đối với giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp: Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về biện pháp xử lý trong trường hợp giá cho thuê lại đất trong khu công nghiệp tăng trên 30% so với khung giá cho thuê lại đất đã đăng ký với ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Cụ thể, ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quyết định việc thực hiện các biện pháp về giá sau đây: Trên cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế đề nghị nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thực hiện đăng ký lại khung giá và các loại phí trước thời hạn phải đăng ký theo quy định và giải trình về sự thay đổi về khung giá và các loại phí;

Theo đề nghị của nhà đầu tư có nhu cầu thuê lại đất trong khu công nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức hiệp thương về giá theo quy định của pháp luật về giá.

Quảng Bình tăng cường thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, công nghiệp
Trong quý I/2021, Quảng Bình đã cấp chủ trương đầu tư cho 3 dự án tại các khu kinh tế, công nghiệp Quảng Bình với tổng mức đầu tư đăng ký 155...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư