Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 10 năm 2020, 12:26:25
Đề xuất xây dựng Nghị định về hàng hoá "made in Vietnam"
Anh Ngọc - 29/09/2020 17:27
 
Bộ Công Thương vừa có Tờ trình kiến nghị Thủ tướng cho phép Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” (hay còn gọi là "made in Vietnam").

Theo Bộ Công Thương, hiện tại chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định các tiêu chí và điều kiện cụ thể để doanh nghiệp xác định và thể hiện trên hàng hóa, bao bì hàng hóa là “Sản phẩm của Việt Nam” hay “Sản xuất tại Việt Nam”. Trong khi đó, nhu cầu thể hiện xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa theo thông lệ quốc tế mới là rất cấp thiết. Sự hình thành các chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa, trong đó có thể có nhiều nước cùng tham gia sản xuất một sản phẩm, đã và đang tạo ra những thay đổi trong cách ghi xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa.

Nghị định dự kiến quy định tiêu chí để xác định một hàng hóa nào đó là "sản phẩm của Việt Nam" hoặc “made in Vietnam”; quy định phương thức thể hiện nội dung sản phẩm của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam trên hàng hóa, bao bì hàng hóa.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc quản lý việc thể hiện sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, chứng từ thương mại liên quan; biện pháp chống gian lận trong việc thể hiện sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Bộ Công Thương đưa tiêu chí xác định hàng Made in Vietnam
Theo dự thảo Thông tư, hàng hóa được coi là của Việt Nam nếu hàng hóa đó có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư