Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2020, 22:08:57
DIC Corp tăng vốn cho công ty con, góp 520 tỷ bằng quyền sử dụng đất
Chí Tín - 12/05/2020 08:49
 
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã DIG, sàn HoSE) vừa có chủ trương tăng vốn gấp hơn 3 lần cho Côngty TNHH Du lịch DIC.

Theo đó, DIC Corp tăng vốn điều lệ cho Công ty Du lịch DIC từ 230,5 tỷ đồng lên 750,5 tỷ đồng.

DIC Corp tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng đất 18.626,7m2, các công trình gắn liền với khu đất tại Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc.

Khu đất này nằm tại lô D4-23, địa chỉ tại Khu đô thọ Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá trị tài sản trên sổ sách kế toán Chi nhánh DIC Corp – Khác

"Thu nhập khác" là yếu tố giúp kéo lại lợi nhuận cho DIC Corp trong quý I/2020

h sạn DIC Star Vĩnh Phúc tại thời điểm 30/4/2020. Giá trị định giá tài sản để thực hiện góp vốn là 520 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt giá trị định giá tài sản góp vốn và chỉ đạo người đại diện vốn góp DIC Corp tại Công ty Du lịch DIC thực hiện việc định giá tài sản.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bàn giao tài sản góp vốn và chuyển quyền sở hữu tài sản cho Công ty Du lịch DIC theo quy định.

Mới đây, DIC Corp đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi, theo đó số lượng đăng ký chào bán để hoán đổi là hơn 3,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (DIC T&T) theo hợp đồng sáp nhập.

Cụ thể, tát cả các cổ đông của DIC T&T có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu lý chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hoán đổi để lấy cổ phiếu DIG.

Tỷ lệ hoán đổi là 1:1, ngày hoán đổi dự kiến trong tháng 6/2020.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2020, DIC Corp đạt doanh thu thuần 262 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 314,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng (cùng kỳ đạt gần 3 tỷ đồng).

Mặc dù lợi nhuận thuần giảm mạnh chỉ đạt 4,2 tỷ đồng so với 9,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, nhưng Công ty có khoản “thu nhập khác” tăng đột biến, đạt gần 9 tỷ trong khi “thu nhập khác” của quý I/2019 chỉ là 2,1 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng sẽ ra sao sau dịch Covid-19?
Mất gần 3 tháng trời "ngủ đông" bắt buộc và có thể sẽ cần thêm một thời gian nữa để quen dần với nếp sống “bình thường mới”, câu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư