Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 02:59:11
Dịch vụ sẽ chiếm 50% GRDP của Đắk Lắk trong năm 2030
Hoàng Anh - 05/07/2021 16:38
 
Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GRDP của Tỉnh, trong đó dịch vụ du lịch sẽ đóng góp chính cho mục tiêu này.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Chương trình nhằm phát triển khu vực dịch vụ trở thành khu vực chủ chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk. Tốc độc phát triển khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030 đạt trên 11%, cao hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GRDP. Trong thời kỳ 2030 - 2050, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 60%.

Tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển 4 ngành dịch vụ ưu tiên, gồm dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics và vận tải, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính - ngân hàng.

Đối với dịch vụ du lịch, UBND tỉnh Đắk Lắk định hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch;  phát triển nhanh kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ phục vụ phát triển du lịch; đa dạng hóa thị trường khách du lịch.

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Đắk Lắk.
Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, sẽ phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và đặc sản văn hóa đặc sắc của con người Đắk Lắk; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành du lịch và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di tích văn hóa, lịch sử… UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, triển khai thực hiện Chương trình theo lĩnh vực quản lý…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 16 dự án du lịch đang được các doanh nghiệp triển khai đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư. Trong đó, 10 dự án đang trong quá trình thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 3.123 tỷ đồng; 6 nhà đầu tư đang tiến hành khảo sát, lập hồ sơ đề xuất. Trong giai đoạn 2016 – 2019, ngành du lịch của tỉnh Đắk Lắk có tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 11,36%, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của địa phương này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư