Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Diễn biến các cổ phiếu cần quan tâm tuần qua: HSG tăng gần 11%, lên mức 34.700 đồng/Cp
 
Tuần qua (từ ngày 7-11/3), trái với diễn biến khởi sắc của thị trường, khá nhiều cổ phiếu được các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua bán lại đi ngược với nhận định. Cùng Đầu tư nhìn lại nhận định của các công ty chứng khoán về cổ phiếu cần quan tâm trong tuần qua.

* DAG: MBS khuyến nghị giá mục tiêu dài hạn là 15.000 đồng

EPS dự kiến 2016 là 1.538 đồng, mức PE hợp lý về dài hạn cho DAG là 10 lần. Chúng tôi khuyến nghị mức giá mục tiêu dài hạn trong 2 năm tới của DAG là 15.000 đồng/cp. 

Tuần qua, DAG có 1 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DAG giảm 400 đồng/Cp (-3,48%) từ mức 11.500 đồng/Cp xuống 11.100 đồng/Cp, cách khá xa mức giá mục tiêu được MBS đưa ra.

* NCT: VCBS khuyến nghị nắm giữ

Xét đến tình hình kinh doanh cũng như triển vọng ngành khả quan, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu NCT.

Tuần qua, NCT có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và 1 phiên tăng duy nhất ngày 8/3. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NCT tăng 1.000 đồng/Cp (+0,78%) từ mức 128.000 đồng/Cp lên 129.000 đồng/Cp.

* HPG: KIS khuyến nghị bán ra trong ngắn hạn

Nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu cho mục tiêu ngắn hạn có thể tạm thời bán ra khi giá chạm đến vùng 29.2-29.7.

Tuần qua, HPG có duy nhất 1 phiên giảm ngày 9/3 và 4 phiên tăng liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HPG tăng 1.300 đồng/Cp (+4,73%) từ mức 27.500 đồng/Cp lên 28.800 đồng/Cp.

* BHS: KIS khuyến nghị mua vào trong ngắn hạn

Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 17-17.4. Kỳ vọng trước mắt có thể test lại vùng kháng cự 19-19.2. Ngưỡng cắt lỗ đặt tại 16.8.

Tuần qua, BHS có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu BHS giảm 800 đồng/Cp (-4,19%) từ mức 19.100 đồng/Cp xuống 18.300 đồng/Cp.

* GEX: MSI khuyến nghị mua vào

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GEX dựa trên mức giá mục tiêu là 29.600 VND/cổ phiếu.

Tuần qua, GEX có 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GEX giảm 600 đồng/Cp (-2,47%) từ mức 24.300 đồng/Cp xuống 23.700 đồng/Cp, trái với kỳ vọng của MSI.

* HSG: BSC khuyến nghị hạn chế mua đuổi giá

Khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi HSG do cổ phiếu này đang gần ngưỡng kháng cự mạnh, và đứng ngoài quan sát thêm.

Vượt qua nhận định của BSC, tuần qua, HSG chỉ có 1 phiên giảm ngày 9/3 và 4 phiên tăng, trong đó phiên 7/3 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu HSG tăng 3.400 đồng/Cp (+10,86%) từ mức 31.300 đồng/Cp lên 34.700 đồng/Cp.

* NKG: BSC khuyến nghị mua tích lũy

Khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua tích lũy NKG tại vùng 11.1 – 11.7, có thể gia tăng tỷ trọng nếu NKG giảm về gần ngưỡng hỗ trợ mạnh 11,1.

Tuần qua, NKG có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3phiên tăng, trong đó phiên 8/3 tăng trần. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu NKG tăng 1.400 đồng/Cp (+12,28%) từ mức 11.400 đồng/Cp lên 12.800 đồng/Cp.

* CNG: MBS khuyến nghị khả quan

Chúng tôi khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu CNG và nhà đầu tư trung dài hạn có độ chấp nhận rủi ro thấp có thể gia tăng mua cổ phiếu CNG khi cổ phiếu điều chỉnh bởi những yếu tố thị trường chung trong năm 2016.

Tuần qua, CNG có 2 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu CNG tăng 300 đồng/Cp (+0,94%) từ mức 32.000 đồng/Cp lên 32.300 đồng/Cp.

* GAS: KIS khuyến nghị có thể bán ra trong ngắn hạn

Nhà đầu tư ngắn hạn đang sở hữu cổ phiếu có thể tạm thời bán ra khi giá tăng lên vùng kháng cự mạnh 48.8-49.2. Kỳ vọng có thể mua lại khi giá điều chỉnh về quanh vùng 44-45; hoặc mua lại khi giá tăng vượt 49.2.

Tuần qua, GAS có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GAS tăng 1.800 đồng/Cp (+3,89%) từ mức 46.300 đồng/Cp lên 48.100 đồng/Cp.

* DPM: KIS khuyến nghị xem xét mua vào

Nhà đầu tư ngắn và trung hạn có thể xem xét mua vào khi giá điều chỉnh về vùng 29,3-29,5 với khối lượng giao dịch tiếp tục đạt mức tích cực (trên 480,000 cổ phiếu/phiên). Kỳ vọng giá DPM có thể tăng lên kiểm định lại vùng đỉnh cũ tại 31.8-32.5.

Tuần qua, DPM có 2 phiên đứng giá và 3 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu DPM giảm 900 đồng/Cp (-3,01%) từ mức 29.900 đồng/Cp xuống 29.000 đồng/Cp.

* PGI: BSC khuyến nghị mua

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PGI với mức giá mục tiêu 12 tháng là 18.600 đồng.

Không như nhận định của BSC, tuần qua, PGI có 2 phiên đứng giá, 2 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng duy nhất ngày 10/3. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PGI giảm 300 đồng/Cp (-1,76%) từ mức 17.000 đồng/Cp xuống 16.700 đồng/Cp.

* PAC: BVSC khuyến nghị trung lập

Chúng tôi chỉ đưa ra khuyến nghị NEUTRAL đối với PAC do thị giá hiện tại đã khá hợp lý so với mức giá mục tiêu 33.100 đồng/cp.

Tuần qua, PAC có 1 phiên giảm duy nhất vào đầu tuần (ngày 7/3) và 4 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu PAC tăng 600 đồng/Cp (+1,68%) từ mức 35.800 đồng/Cp lên 36.400 đồng/Cp.

* GMD: VCBS khuyến nghị nắm giữ

Với tình hình kinh doanh tốt cũng như triển vọng ngành khả quan, chúng tôi khuyến nghị tiếp tục NẮM GIỮ đối với cổ phiếu GMD.

Tuần qua, GMD có 1 phiên đứng giá, 1 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu GMD tăng 1.500 đồng/Cp (+3,85%) từ mức 39.000 đồng/Cp lên 40.500 đồng/Cp.

Giải chấp cổ phiếu của HAGL, lộ việc hơn 14 triệu cổ phiếu "bốc hơi"
Để thu hồi nợ vay, ngân hàng ACB - Chi nhánh Gia Lai đã phải thực hiện bán giải chấp 5,82 triệu cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của HAGL. Báo cáo thương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư