Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Điều kiện được phép chào hàng cạnh tranh rút gọn
Anh Ngọc - 17/10/2017 07:16
 
Nếu gói thầu có giá gói thầu 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đỗ Xuân Trường - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi có gói thầu bảo hiểm công trình, giá trị tương đương 10 triệu đồng. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, khi đối chiếu Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu nêu trên có thể áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Vậy, để rút gọn thời gian lựa chọn nhà thầu, công ty tôi có thể áp dụng theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn có được không? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 23 của Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Theo đó, nếu gói thầu có giá gói thầu 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự kiến ít nhất 50% gói thầu được chào hàng cạnh tranh qua mạng
Năm 2017, Hà Nội dự kiến có ít nhất 50% gói thầu được chào hàng cạnh tranh qua mạng, đảm bảo 100% các đơn vị trực thuộc Thành phố đăng ký tham...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư