Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Điều kiện, thủ tục xuất khẩu khoáng sản ra nước ngoài
Như Chính - 12/11/2015 07:40
 
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản. Trong đó, nêu rõ điều kiện, thủ tục xuất khẩu khoáng sản.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bộ Công thương là đơn vị quản lý về hoạt động xuất khẩu khoáng sản. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự thảo nêu rõ, chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải đáp ứng yêu cầu sau:

1- Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

2- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận vi phạm pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường, xuất khẩu khoáng sản hoặc có thông báo tạm dừng xuất khẩu khoáng sản.

Khoáng sản được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định và có tên trong Danh mục khoáng sản xuất khẩu; có nguồn gốc hợp pháp.

Dự thảo nêu rõ, đối với khoáng sản trong thành phần có chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng thì khi xuất khẩu ngoài việc đảm bảo các điều kiện trên, phải có giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử.

Theo dự thảo, doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan, còn phải xuất trình bản chính và cung cấp bản sao có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan Hải quan các loại giấy tờ sau: Tờ khai chất lượng hoặc Phiếu phân tích tiêu chuẩn, chất lượng của từng lô hàng khoáng sản xuất khẩu. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản xuất khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải cung cấp báo cáo xuất khẩu khoáng sản của kỳ trước liền kề (Báo cáo đã gửi cho các cơ quan quản lý theo quy định), trừ doanh nghiệp mới thực hiện xuất khẩu trong kỳ báo cáo đầu tiên.

Dự thảo nêu rõ, trước khi làm thủ tục thông quan, Hải quan cửa khẩu cùng doanh nghiệp lấy mẫu kiểm tra chất lượng từng lô hàng xuất khẩu để làm căn cứ giải quyết. Mẫu phân tích chất lượng do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS thực hiện, chi phí phân tích mẫu do doanh nghiệp chịu. Trường hợp kết quả kiểm tra lô hàng xuất khẩu không đúng với khai báo của doanh nghiệp, Hải quan cửa khẩu thông báo cho UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương biết để phối hợp xử lý.

Doanh nghiệp vi phạm về khai báo chất lượng khoáng sản bị xử lý theo quy định hiện hành và không được tiếp tục xuất khẩu khoáng sản cho đến khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.

Xác định 7 đối tượng chịu thuế tài nguyên
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư