Điều kiện về kinh nghiệm khi đánh giá năng lực xây dựng của nhà thầu
Theo quy định, điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Bà Lê Thu Hà (TP.Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Phụ lục 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD về đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, tuy nhiên bà không rõ về tiêu chí điểm đánh giá đối với tổ chức hạng III.

Tôi muốn hỏi, việc cung cấp các hợp đồng, biên bản nghiệm thu công trình đối với tổ chức hạng III có được tính điểm không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III không yêu cầu tổ chức phải chứng minh kinh nghiệm thực hiện công việc.

Do đó, không thực hiện tính điểm đối với tiêu chí này trong đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...