Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
DNP Holding thoát lỗ quý II/2023 nhờ chuyển nhượng vốn
Duy Bắc - 07/08/2023 08:36
 
CTCP DNP Holding (mã DNP - sàn HNX) ghi nhận lãi 130,2 tỷ đồng trong quý II/2023, lũy kế nửa đầu năm 2023 ghi nhận lãi 131,85 tỷ đồng, tăng 415,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lỗ hoạt động cốt lõi 254,25 tỷ đồng trong quý II/2023

Trong quý II/2023, DNP Holding ghi nhận doanh thu đạt 1.999,5 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 130,2 tỷ đồng, tăng 534,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,7%, lên 14,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 16,81 tỷ đồng, lên 294,39 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 74,5%, tương ứng tăng thêm 178,03 tỷ đồng, lên 417,03 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 42,6%, tương ứng tăng thêm 95,55 tỷ đồng, lên 319,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,4%, tương ứng giảm 26,56 tỷ đồng, xuống 228,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, DNP Holding ghi nhận lỗ 254,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 202,07 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp của DNP Holding tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

DNP Holding thoát lỗ quý II/2023 nhờ động chuyển nhượng vốn các công ty con và liên kết (Nguồn: DNP)
DNP Holding thoát lỗ quý II/2023 nhờ chuyển nhượng vốn các công ty con và liên kết. (Nguồn: DNP)

Lý giải về doanh thu tài chính tăng đột biến trong quý II, DNP Holding cho biết do ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần các công ty con và công ty liên kết ngành nước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông đã thắc mắc việc vì sao Công ty DNP Water - công ty con của Công ty lại thoái vốn một số công ty con và công ty liên kết trong ngành nước.

Đại diện DNP Holding cho biết, Công ty đã thoái vốn một số công ty con và công ty liên kết trong ngành nước vì một số lý do.

Thứ nhất, việc thoái vốn nằm trong chiến lược tinh gọn bằng cách thoái một số các đơn vị liên kết, các công ty quy mô bé để tập trung nguồn lực cho các dự án, công ty quy mô lớn lớn.

Thứ hai, chuyển đổi mục tiêu, ưu tiên các công ty tiềm năng quy mô lớn, các dự án liên vùng, quy mô lớn ở TP.HCM như dự án Vùng 1 mà đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với công suất 300.000 m3/ngày đêm tại Long An, Bến Tre, đã cơ bản mua được một số công ty ngành nước như Sài Gòn Water…

Thứ ban, Công ty cũng dự báo tình hình kinh tế vĩ mô sẽ có những khó khăn, lãi suất tăng, nên Ban lãnh đạo cũng có chủ trương thoái vốn để giúp Công ty giảm một số khoản nợ trên bảng cân đối, giảm chi phí lãi vay.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, DNP Holding ghi nhận doanh thu đạt 3.481,6 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 131,85 tỷ đồng, tăng 415,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, DNP Holding đặt kế hoạch doanh thu 8.432 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 124 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 170,8 tỷ đồng, DNP Holding đã hoàn thành 137,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của DNP Holding giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 772,1 tỷ đồng, xuống 15.756,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 6.018,9 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.727,1 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.598,5 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổn tài sản; tồn kho ghi nhận 1.547,6 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 13,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 570 tỷ đồng, lên 4.727,1 tỷ đồng; tài sản cố định giảm 13,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 955,6 tỷ đồng, xuống 6.018,9 tỷ đồng …

Giảm quy mô số lượng đơn vị thành viên trong nửa đầu năm 2023

Về quy mô Công ty, tại thời điểm 31/12/2022, DNP Holding sở hữu 4 công ty con trực tiếp, 21 công ty con gián tiếp và 9 công ty liên kết gián tiếp.

Tuy nhiên, tới 30/6/2023, DNP Holding chỉ còn sở hữu 4 công ty con trực tiếp, 20 công ty con gián tiếp và 6 công ty liên kết.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa đầu năm 2023, Công ty đã giảm 1 công ty con gián tiếp và giảm 3 công ty liên kết.

Công ty chia sẻ danh sách công ty liên kết không còn Công ty cổ phần Cấp nước Long An, CTCP Cấp nước Cà Mau và CTCP Cấp nước Quảng Bình.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của DNP Holding giảm 7% so với đầu năm, tương ứng giảm 539,5 tỷ đồng, xuống 7.212,7 tỷ đồng và bằng tới 154,5% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/8, cổ phiếu DNP tăng 100 đồng lên 23.400 đồng/cổ phiếu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư