Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
DNP Holding: Dòng tiền âm kỷ lục 427,7 tỷ đồng từ năm 2005 tới nay
Duy Bắc - 03/11/2022 09:45
 
CTCP DNP Holding (mã DNP – sàn HNX) ghi nhận doanh thu đạt 1.653,96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 17,39 tỷ đồng trong quý III/2022.

Thoát lỗ quý III và 9 tháng nhờ doanh thu tài chính

Trong quý III/2022, DNP Holding ghi nhận doanh thu đạt 1.653,96 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,39 tỷ đồng, tăng 13,86 lần so với cùng kỳ (cùng kỳ lãi 1,17 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,8% lên 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 34,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 93,38 tỷ đồng lên 366,1 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 49,1%, tương ứng tăng thêm 13,89 tỷ đồng lên 42,16 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 27,1%, tương ứng tăng thêm 35,78 tỷ đồng lên 167,73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 28,2%, tương ứng tăng thêm 48,05 tỷ đồng lên 218,19 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, DNP Holding ghi nhận lỗ 19,82 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 29,37 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý III, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty ghi nhận lãi đột biến chủ yếu do doanh thu tài chính tăng.

Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu doanh thu và chi phí tài chính trong quý III và 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính quý III tăng mạnh chủ yếu do ghi nhận 40,2 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay so với cùng kỳ 25 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, DNP Holding ghi nhận doanh thu đạt 5.032,04 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 42,95 tỷ đồng, tăng 438,9% so với cùng kỳ.

Xét về hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 239,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 184,95 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 54,08 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty thoát lỗ chủ yếu do doanh thu tài chính tăng 57,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 112,45 tỷ đồng lên 307,15 tỷ đồng.

Công ty thuyết minh, doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm tăng đột biến chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi từ hoạt động đầu tư.

Trong năm 2022, DNP Holding đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.524 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 80,77 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 80,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2005 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, DNP Holding ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 427,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 34,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 402,77 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.060,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, Công ty tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Được biết, từ năm 2005 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của DNP Holding âm vượt số tiền 427,7 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2014 với giá trị âm 79,82 tỷ đồng. Thêm nữa, từ năm 2017 tới năm 2021, Công ty đã trải qua 5 năm dòng tiền kinh doanh dương liên tục.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của DNP Holding tăng 8,3% so với đầu năm lên 15.205,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.744,4 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.690,9 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.557,8 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 38% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.015,8 tỷ đồng lên 3.690,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 24,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 306 tỷ đồng lên 1.557,8 tỷ đồng …

Công ty có thuyết minh các khoản phải thu ngắn hạn tăng chủ yếu do trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 187,2 tỷ đồng lên 1.020,8 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết trả trước cho người bán ngắn hạn là ai.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 850,2 tỷ đồng lên 8.126,8 tỷ đồng và chiếm 53,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu DNP tăng 1.200 đồng lên 25.000 đồng/cổ phiếu.

Ninh Vân Bay: Sau biến động cổ đông, đại diện DNP Water đồng loạt muốn rút lui
CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT - sàn HoSE) biến động cổ đông lớn và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư