Doanh nghiệp có vốn góp của nhau có được phép tham dự thầu
Bà Nguyễn Thị Minh Trang - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trường hợp Tổng công ty Nhà nước X có vốn góp vào Công ty cổ phần A với tỷ lệ góp vốn 69,42%. Công ty cổ phần A là cổ đông sáng lập góp vốn vào Công ty cổ phần B với tỷ lệ góp vốn 40%. Vậy, Công ty cổ phần B có được phép tham dự thầu vào các gói thầu do Tổng công ty X làm chủ đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

Theo đó, nếu Tổng công ty X và Công ty cổ phần B có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau thì bị coi là vi phạm về bảo đảm cạnh tranh theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...