Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 20:26:57
Quy định trong trường hợp không đủ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Anh Ngọc - 13/11/2016 08:56
 
Tại thời điểm đóng thầu có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì bên mời thầu phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Ông Nguyễn Tấn Bồng - Tỉnh An Giang đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ thấy có quy định, Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Tôi muốn hỏi, trường hợp đã chọn phương án (b) thì bên mời thầu cần phải làm những công việc gì? Chủ đầu tư có phải xin ý kiến người quyết định đầu tư không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp của ông Bồng hỏi, căn cứ quy mô, tính chất, tình hình cụ thể của gói thầu mà chủ đầu tư có thể quyết định xử lý tình huống theo một trong hai cách như ông nêu trên.

Trường hợp đã chọn phương án (b) thì bên mời thầu tiến hành mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu có bị loại hồ sơ khi chưa đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia?
Nhà thầu chưa đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu liệu có bị hủy thầu?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư