Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Có áp dụng Luật Đấu thầu trong việc mua sắm thiết bị cho dự án cải tạo?
Như Chính - 02/09/2016 08:52
 
Công ty của bà Nguyễn Thị Hương Xuân (Quảng Ngãi) là công ty con của một tổng công ty Nhà nước (tổng công ty chiếm 97% vốn điều lệ), kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cơ khí, xây lắp, xây dựng công trình. Công ty có kế hoạch mở rộng, cải tạo xưởng sản xuất và có khả năng tự thực hiện.

Bà Xuân đề nghị giải đáp, công ty của bà tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nêu trên thì có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm cả dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp việc mua sắm vật tư, thiết bị để phục vụ dự án cải tạo, mở rộng xưởng sản xuất thuộc dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Gói thầu nào áp dụng hợp đồng trọn gói?
Tôi xin hỏi, gói thầu Tư vấn kiểm định chất lượng môi trường có giá gói thầu được duyệt dự toán là 320 triệu đồng có coi là gói thầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư