Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Doanh nghiệp FDI kê khai online từ 1/3/2015
Khánh An - 26/02/2015 13:18
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức thông báo thời gian vận hành chính thức của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài từ ngày 1/3/2015.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cơ sở dữ liệu tốt, nhà đầu tư sẽ hưởng lợi
Cấp giấy chứng nhận đầu tư online
Nhìn nhận khách quan vai trò của FDI
Các doanh nghiệp FDI sẽ thông tin về dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Ảnh: Khánh An

Việc sử dụng Hệ thống này là bắt buộc với tất cả cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên phạm vi cả nước.

Từ thời điểm này, nhà đầu tư nước ngoài kê khai online toàn bộ các thông tin về dự án đầu tư của mình trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp FDI cũng sẽ sử dụng Hệ thống để thực hiện công tác báo cáo trực tuyến cho các cơ quan quản lý.

Các cơ quan quản lý FDI cấp địa phương cập nhật dữ liệu về đăng ký, cấp/điều chỉnh/thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy phép/văn bản pháp lý có giá trị tương đương trên Hệ thống.

Như vậy, Hệ thống sẽ cung cấp một kho cơ sở dữ liệu về tất cả các dự án FDI trên cả nước, thông qua kho cơ sở dữ liệu này, công tác quản lý điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, đảm bảo quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Ngoài ra, người dùng có thể tra cứu thông tin có trong cơ sở dữ liệu được phép công khai hóa theo quy định, thông qua Cổng thông tin điện tử đầu tư nước ngoài; đảm bảo các dữ liệu này được để ở dạng chuẩn cho phép trao đổi dữ liệu như webservice, xml,… với các hệ thống ứng dụng khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã gửi công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI của địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh sẽ làm đầu mối để tiếp nhận và quản lý tài khoản của UBND để tổng hợp tình hình ĐTNN của địa phương định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Đặc biệt, các đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI của địa phương phải cử một cán bộ làm quản trị hệ thống để tiếp nhận tài khoản quản trị của Cơ quan. Thông tin về cán bộ quản trị được phân công phải gửi về Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư