Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 10 năm 2023, 21:24:11
Doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 11
Hà Nguyễn - 30/11/2021 11:40
 
Trong tháng 11/2021, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 149,9 nghìn tỷ đồng, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký so với tháng 10/2021.

Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoạt động sản xuất - kinh doanh đã bắt đầu phục hồi.

Đấy là một trong những lý do quan trọng khiến số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng khá mạnh.

Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động, tăng 44,6% về số doanh nghiệp, tăng 38% về vốn đăng ký và tăng 30,2% về số lao động so với tháng 10/2021.

Thêm nữa, trong tháng, còn có 4.958 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 15,2% so với tháng trước.

Hoạt động sản xuất - kinh doanh đã bắt đầu phục hồi.

Đây là tín hiệu tích cực. Tuy vậy, nếu so với cùng kỳ năm 2020, vẫn giảm 9,1% về số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 47,4% về số vốn đăng ký và giảm 36% về số lao động. Còn số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động vẫn giảm 6,7% so với cùng kỳ.

Thông tin cho biết, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 4,5% so với tháng trước và giảm 42,1% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này cho thấy, khu vực doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 784,2 nghìn lao động, giảm 15% về số doanh nghiệp, giảm 22,6% về vốn đăng ký và giảm 19,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 2.219,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38,8 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 3.673,6 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 40,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,7% so với 11 tháng năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 146,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 13,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở một góc độ khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, cũng trong tháng 11/2021, có 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, còn có 4.642 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tương ứng tăng 52,3% và tăng 3,8%; và có 1.256 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 55,8% và giảm 35,3%.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, còn có gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%, trong đó có 13,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm3,9%; 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 25,5%.

Như vậy, bình quân một tháng có gần 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư