Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2020, 21:30:26
Đơn đặt hàng ngành chế biến chế tạo cải thiện trong quý IV/2020
Thế Hải - 29/09/2020 15:41
 
Có tới 82,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo quý IV/2020 tăng và giữ ổn định so với quý III/2020, chỉ có 17,7% DN dự báo giảm.
TIN LIÊN QUAN
Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý IV/2020 tăng so quý III/2020 lần lượt gồm: SX sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 60,3%; SX thuốc, hóa dược và dược liệu 57,1%; SX giường, tủ, bàn ghế ...
Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý IV/2020, gồm: sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 60,3%; thuốc, hóa dược và dược liệu 57,1%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế 50,7% ...

Theo Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành xây dựng quý III, dự báo quý IV năm 2020 mà Tổng cục Thống kê vừa công bố, phần lớn doanh nghiệp đều dự báo khả quan về lượng đơn hàng mới trong quý VI năm 2020.

Theo báo cáo này, dự báo số lượng đơn đặt hàng của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo quý IV/2020 so với quý III/2020 khả quan hơn với 82,3% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định, trong khi đó có 17,7% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm.

Các ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý IV/2020 tăng so quý III/2020 lần lượt gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 60,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 57,1%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế 50,7%; sản xuất thuốc lá 50%; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị 43,8%; ...

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 79,6% doanh nghiệp cho biết số lượng đơn hàng xuất khẩu mới trong quý IV tăng và giữ ổn định (trong đó 35,6% dự báo tăng và 44% giữ ổn định), có 20,4% doanh nghiệp dự báo giảm. Trong đó, theo loại hình doanh nghiệp, dự báo về đơn hàng xuất khẩu quý IV/2020 so với quý III/2020, khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ dự báo khả quan nhất với 85,8% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định; khu vực doanh nghiệp FDI 82,2% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với tỷ lệ 76,7%.

Về chi phí sản xuất, có 90,6% số doanh nghiệp cho rằng, chi phí sản xuất  trên một đơn vị sản phẩm chính quý III/2020 so với quý II/2020 tăng và giữ ổn định (trong đó 24,0% doanh nghiệp dự báo tăng và 66,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định), có 9,4% DN dự báo giảm

Dự báo quý IV/2020 so với quý III/2020 có 89,7% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm chính tăng và giữ ổn định (20,1% tăng và 69,6% giữ ổn định), có 10,3% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất giảm.

Theo loại hình doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý III/2020 giảm so với quý II/2020. Quý IV/2020 so với quý III/2020 khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ dự báo giảm khối lượng tồn kho thành phẩm là 32,5%; tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 31,0% và khu vực doanh nghiệp FDI là 25,4%.

Chuyển dịch đơn hàng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Chìa khóa thu hút FDI
Dịch chuyển đơn hàng và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở lĩnh vực công nghệ cao là chìa khóa giúp Việt Nam trở thành miền đất lành thu hút vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư