Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 03:11:07
Đơn vị tư vấn được đảm trách nhiệm vụ là bên mời thầu?
Anh Ngọc - 11/01/2020 07:20
 
Nếu trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu thì đơn vị tư vấn sẽ làm bên mời thầu của gói thầu, thực hiện các trách nhiệm của bên mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Chánh Minh (TP. HCM) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi làm tư vấn đấu thầu, được trung tâm X (chủ đầu tư) thuê tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp Y. Khi ký hợp đồng, công ty tôi được chủ đầu tư ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu như đăng tải thông báo mời thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng với nhà thầu...

Tôi muốn hỏi hỏi, đơn vị tư vấn của ông có phải quyết định thành lập bên mời thầu và trung tâm X (chủ đầu tư) có cần phải lập quyết định thành lập bên mời thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu, bao gồm chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn.

Đối với trường hợp này, nếu trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có nội dung thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu thì đơn vị tư vấn sẽ làm bên mời thầu của gói thầu, thực hiện các trách nhiệm của bên mời thầu.

Bên mời thầu được mời nhà thầu đàm phán về giá khi thương thảo hợp đồng?
Việc thương thảo hợp đồng còn bao gồm đàm phán các nội dung cần thiết về đề xuất tài chính của nhà thầu, kể cả việc sửa lỗi và hiệu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư