Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Krông Trai còn nhiều sai sót
Linh Đan - 28/09/2023 08:44
 
Chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục lập và trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Krông Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ ra nhiều sai sót tại Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Krông Trai tại huyện Sơn Hòa. Theo đó, Dự án đầu tư phát triển rừng đặc dụng Krông Trai được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 28/6/2012, có nội dung cho phép kế thừa các hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán thuộc Chương trình 5 triệu ha rừng đã được phê duyệt trước đó, nhưng chủ đầu tư không làm thủ tục điều chỉnh tên dự án và các nội dung khác của các hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán nêu trên là không phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục lập và trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo quy định tại Điều 6, Luật Đấu thầu năm 2005 và Điều 12 Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

Mặt khác, trong năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng ở 2 Ban quản lý rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2013, trong đó có Ba quản lý rừng đặc dụng Krông Trai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 274-KL/TU ngày 11/11/2014 chỉ ra một số sai sót trong việc thực hiện dự án trồng rừng và chăm sóc rừng trồng năm 2010 - 2013 như Ban quản lý chưa thực hiện đúng quy trình quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 96,3 ha/147,4 ha; việc đầu tư của dự án chưa đạt hiệu quả…

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc diện tích rừng trồng bị thiệt hại là do nguyên nhân bất khả kháng như nắng hạn, cháy rừng, gia súc phá hoại, người dân phá nhổ cây trồng lấn chiếm để sản xuất. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm, khắc phục.

Phú Yên xác định kinh tế đô thị ven biển là khu vực kinh tế trọng điểm
Phú Yên xác định trục đô thị ven biển là trục động lực chính với chuỗi đô thị ven biển Sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Đông Hòa.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư