Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 21:57:24
Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb tiết kiệm 100 tỷ đồng
Linh Đan - 23/09/2023 16:23
 
Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb ở Quảng Ngãi tiết kiệm được 100 tỷ đồng trong quá trình triển khai thực hiện dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động phối hợp giữa chủ đầu tư, UBND huyện Mộ Đức và các đơn vị liên quan trong thời gian qua để triển khai thực hiện dự án, kết quả đạt được đến nay là tương đối tốt.

Cụ thể, Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb đến nay đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt trên 50% mặt bằng thi công.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hiện nay, khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại là do gặp các vướng mắc vượt thẩm quyền của UBND huyện Mộ Đức nên UBND huyện Mộ Đức đang trình cấp thẩm quyền để giải quyết, tháo gỡ và để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh với trách nhiệm Chủ đầu tư, UBND huyện Mộ Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; riêng vướng mắc liên quan đến hệ thống đường điện, mương cấp nước và ống thoát nước thải phục vụ nuôi tôm của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Bình An, trước mắt chưa cần thiết xử lý nguồn kinh phí của dự án để triển khai thực hiện di dời vì khi hết thời hạn thuê đất (ngày 13/5/2024) của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Bình An. UBND tỉnh sẽ chấm dứt việc tiếp tục gia hạn thời gian thuê đất đối với phần đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Đối với vướng mắc trong việc điều chỉnh cục bộ phương án tuyến của dự án, UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý kỹ thuật đảm bảo pháp lý và quy định liên quan để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với nguồn vật liệu đất đắp, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu khai thác, sử dụng nguồn vật liệu đảm bảo hợp lý, đúng quy định, không để thất thoát tài nguyên khoáng sản và đội giá trong quá trình thanh, quyết toán.

Đối với kiến nghị phần kinh phí khoảng 100 tỷ đồng tiết kiệm được trong quá trình triển khai thực hiện dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc cho phép sử dụng nguồn kinh phí này để kéo dài tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb từ đoạn Km76+230 đến Km82+045. Vấn đề này, UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi: Đề xuất xây dựng nhà máy cấp nước sạch hơn 2.240 tỷ đồng
Một doanh nghiệp vừa có đề xuất đầu tư dự án xây dựng nhà máy cấp nước sạch, với tổng vốn hơn 2.240 tỷ đồng, cấp nước cho các khu công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư