Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Dự án khởi nghiệp thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được hỗ trợ tối đa về vốn, thủ tục
Kỳ Thành - 25/08/2020 15:16
 
Đây là nội dụng được quy định trong Nghị định số 94/2020/NĐ-CP về Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Nghị định này, Nhà nước khuyến khích và có các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để tạo môi trường nghiên cứu và phát triển, đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhằm thu hút nhân tài, chuvên gia trong và ngoài nước, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước và từ các nước có trình độ công nghệ phát triển để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Hỗ trợ thủ tục, ưu đãi vốn tín dụng cho đổi mới sáng tạo

Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa và các doanh nghiệp khác có liên quan được ưu tiên, khuyến khích đặt văn phòng, bộ phận nghiên cứu và phát triển trong Trung tâm để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong Trung tâm.

Các dự án đầu tư của cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm và dự án đầu tư của Trung tâm thuộc danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được hưởng các ưu đãi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) theo quy định của pháp luật.

Trung tâm, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm được nhận tài trợ, hỗ trợ, vay vốn và bảo lãnh vốn vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được miễn một số tiêu chí đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, bao gồm yêu cầu về doanh thu, nguồn lực tài chính, hợp đồng tương tự và các yêu cầu khác để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm và đối tác đổi mới sáng tạo của Trung tâm sẽ nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm trong thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ.

Phối cảnh Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cơ sở Hòa Lạc
Phối cảnh Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cơ sở Hòa Lạc

Cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất để hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ.

Do đó, trong Nghị định này, Thủ tướng cũng cho phép Trung tâm được thuê đất trong thời hạn 50 năm tại các Khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.

Riêng đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được miễn tiền sử dụng hạ tầng cho diện tích đất được thuê nằm trong khu vực phải trả tiền sử dụng hạ tầng đổi với các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư, miễn toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư...

Cơ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cũng được huởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu; miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 09 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế; Được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Trung tâm được miễn thuế hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định, hàng hoá nhập khấu sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triến công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đối mới công nghệ theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trung tâm được tiếp nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tài trợ, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ công tác quản lý, vận hành…

Nghị định cũng nêu rõ việc tham gia, phối hợp trong từng nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ khác và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 10 năm 2020.

Rốt ráo xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Không chỉ quy tụ các “đại bàng” về làm tổ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia còn được kỳ vọng là đòn bẩy cho phát triển và kết nối...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư