Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Dự chi hơn 18,7 tỷ đồng đánh giá chất lượng khoáng sản 23 mỏ cát tại Hà Nội
Thanh Nga - 24/07/2018 09:31
 
TP. Hà Nội vừa quyết định phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn, với tổng giá trị dự toán kinh phí hơn 18,7 tỷ đồng.
Các mỏ cát trên địa bà Hà Nội sẽ được thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản (Ảnh: Internet)
Các mỏ cát trên địa bà Hà Nội sẽ được thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản (Ảnh: Internet)

Theo Đề án, việc thăm dò sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020.

Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2018, sẽ tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 5 mỏ đầu tiên nhằm xây dựng kế hoạch đấu giá để có cơ sở báo cáo TP. Hà Nội tổ chức đấu giá các năm tiếp theo; Giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2019, dự kiến tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ tiếp theo; Giai đoạn 3 thực hiện trong năm 2020, dự kiến tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ còn lại.

Tổng giá trị dự toán kinh phí (tạm tính) hơn 18,7 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách thành phố được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ trình phê duyệt đề án, các nội dung đề xuất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện đề án sau khi được thành phố  phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời, quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách thành phố giao đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, theo quy định.

TP. Hà Nội cũng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện đề án theo quy định. UBND các quận, huyện, thị xã liên quan chịu trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với những mỏ đấu giá...

Chuyển sang hình thức đấu giá đối với 3 dự án khai thác cát sông Hồng
Trong nội dung Công văn số 1885/VP-ĐT ban hành ngày 7/3, Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã cho ý kiến về 3 dự án khai thác cát vùng bãi sông Hồng thuộc địa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư