Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2021, 19:40:01
Đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo
Hoàng Anh - 21/10/2020 10:33
 
Trong nhiệm kỳ mới, thành phố Đà Nẵng sẽ khơi dậy khát vọng phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn.

Sáng ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại diễn văn khai mạc Đại hội, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều “điểm nghẽn” mà thành phố cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển”, ông Nghĩa phát biểu.

Ông Trương Quang Nghĩa cho biết, thành phố đã sớm chủ động nhận diện, kịp thời đề ra và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp với những khó khăn, thách thức trên để đề ra các chính sách, biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế thành phố.

Thành phố cũng có những thuận lợi cơ bản, đó là Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và sắp đến đây Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đây được xem là những công cụ, định hướng quan trọng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhiệm kỳ này để tiếp thêm động lực, niềm tin, là bước tạo đà cho thành phố chúng ta phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Đại hội lần này cần thẳng thắn trao đổi, thảo luận một cách toàn diện, đa chiều vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội, trong đó tập trung thảo luận, góp ý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng “Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; giữ vững an ninh - quốc phòng là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng”; tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và cần bám sát tình hình thực tiễn của thành phố; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 tạo thế và lực mới để đến năm 2030 xây dựng thành phố trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, xứng đáng với sự tin cậy của Trung ương và kỳ vọng của Nhân dân thành phố.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ năng lực để lãnh đạo mọi hoạt động của Đảng bộ; đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm kiện toàn và chuyển giao, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khơi dậy khát vọng phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn của thành phố trong tương lai”, ông Nghĩa phát biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. 

Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước.

Đại hội cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Thứ nhất, xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Thứ ba, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Cơ chế đặc thù - “xa lộ” lớn cho Đà Nẵng
Những cơ chế đặc thù dành cho Đà Nẵng được xem như xa lộ lớn đưa Thành phố phát triển bứt phá trong tương lai.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư