Đức Giang, May 10 đặt mục tiêu lợi nhuận tăng nhẹ trong năm 2018
2 doanh nghiệp dệt may lớn tại phía Bắc là Tổng công ty Đức Giang và Tổng công ty CP May 10 đều đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, lần lượt 48 tỷ đồng và 64 tỷ đồng trong năm 2018.
Năm 2018, Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu  3.286 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 48 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi May 10 chỉ tăng thêm 1 tỷ VND son với 2017.

Năm 2018, Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.286 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 48 tỷ đồng, tăng 7%, trong khi May 10 mục tiêu doanh thu là 3.106 tỷ đồng, lợi nhuận 64 tỷ đồng, tăng thêm 1 tỷ đồng so với 2017.

Tổng công ty Đức Giang – CTCP (mã CK: MGG) vừa công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, trong đó phần báo cáo kết quả kinh doanh, HĐQT công ty xác nhận tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016 và hoàn thành 98% kế hoạch năm.

Lợi nhuận ước đạt 45 tỷ đồng, vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Trước đó, HĐQT công ty cũng đã họp và thông qua Nghị quyết HĐQT, trong đó dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 35%/vốn điều lệ, tương ứng Tổng công ty Đức Giang sẽ dành khoảng 25,12 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông.

Năm 2018, Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu  3.286 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 48 tỷ đồng, tăng 7% so với 2017.

Trong khi đó, Tổng công ty May 10 – Công ty cổ phần cũng vừa tổng kết hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018 với mục tiêu lợi nhuận nhẹ nhàng.

Kết thúc 2017, tổng doanh thu của May 10 đạt 3.012 tỷ đồng, tăng 3,29%, lợi nhuận đạt 63 tỷ đồng, tăng 4,65%; thu nhập bình quân đạt 7.820.000 đồng/người/tháng, tăng 10,45%, nộp ngân sách 60,44 tỷ đồng, tăng 10,98%.

Bước sang năm 2018 dự báo thị trường trong nước và xuất khẩu diễn biến khó lường và phức tạp hơn, May 10 đặt mục tiêu doanh thu 3.106 tỷ đồng; lợi nhuận 64 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; chia cổ tức 15%.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...