Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Được tổ chức đồng thời đấu thầu online và offline?
Anh Ngọc - 27/10/2019 07:10
 
Việc tổ chức đấu thầu qua mạng hay không qua mạng phải tuân thủ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Trường Sơn (TP.HCM) đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hóa. 

Tôi muốn hỏi, cơ quan tôi có thể thực hiện song song vừa đấu thầu qua mạng vừa đấu thầu không qua mạng có được không? Cách thức thực hiện như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với câu hỏi của ông Sơn, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 73 Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc tổ chức đấu thầu qua mạng hay không qua mạng phải tuân thủ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Một gói thầu không thể tổ chức đồng thời cả đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng.

Chỉ có 5% nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng
Có gói thầu, khi đấu thầu qua mạng chỉ mất 1 tuần, còn đấu thầu truyền thống phải mất cả tháng hoặc vài tháng. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư