Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 15:14:44
Chỉ có 5% nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng
Anh Ngọc - 19/07/2019 14:00
 
Có gói thầu, khi đấu thầu qua mạng chỉ mất 1 tuần, còn đấu thầu truyền thống phải mất cả tháng hoặc vài tháng. Thế nhưng, 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 5% nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng.
6 tháng đầu năm nay, chỉ có chưa đầy 5% các nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng
6 tháng đầu năm nay, chỉ có chưa đầy 5% các nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng
Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ yêu cầu tăng cường đặt hàng dịch vụ công; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch...
Nghị quyết số 01/NQ-CP nhấn mạnh, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019.
Thế nhưng, theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 15/7/2019, các chủ đầu tư, bên mời thầu trên toàn quốc đã tổ chức hơn 16.275 gói thầu đấu thầu qua mạng, chiếm tỷ lệ 28% về số lượng, đạt 56% so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP với tổng giá trị gói thầu là 45.256 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 11,8% giá trị, đạt 79% so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.
Nếu tính trên con số khoảng 84.000 nhà thầu đã đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì chỉ có chưa đầy 5% nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng điện tử. Thậm chí có địa phương chưa thực hiện được một gói thầu điện tử nào hoặc có thực hiện nhưng với tỷ lệ rất thấp, chỉ đạt dưới 10%.

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

[eMagazine] Đấu thầu qua mạng: Xu thế đã thành tất yếu
Giúp nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu, mang đến lợi ích thiết thực cho các bên tham gia và tiết kiệm ngân sách đáng kể cho nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư