Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Đường dây mạch 3 Quỳnh Lưu - Thanh Hoá có tổng mức đầu tư hơn 4.116 tỷ đồng
Thanh Hương - 22/08/2023 14:44
 
Kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là chủ đầu tư, thực hiện trên địa bàn Nghệ An và Thanh Hoá với tổng chiều dài khoảng 91,8 km có mục tiêu tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung - Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao.

Đồng thời truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung bộ cũng như các nhà máy năng lượng tái tạo khu vực này vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Tại dự án này, diện tích móng cột chiếm vĩnh viễn phải chuyển đổi mục đất sử dụng là 40,82 ha. Trong đó đất lúa 2 vụ là 11,68 ha; đất rừng phòng hộ là 7,62 ha; đất rừng sản xuất là 14,54 ha và đất khác là 6,98 ha.

Đường dây mạch 3 đoạn Pleiku - Quảng Trạch khi đang thi công.

Diện tích hành lang tuyến cần 291,84 ha; trong đó đất lúa 2 vụ là 115,28 ha; đất rừng phòng hộ là 38,73 ha; đất rừng sản xuất là 59,8 ha và đất khác là 78,84 ha.

Diện tích đất ảnh hưởng do thi công làm đường tạm cũng được tính là 114,6 ha gồm đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và đất ngoài lâm nghiệp.

Công trình cũng được liệt vào công trình năng lượng cấp đặc biệt nhóm A với thời gian hoạt động là 40 năm.

Thời gian thực hiện dự án được dự kiến từ năm 2023 đến năm 2025, phấn đấu đóng điện vào tháng 6/2024.

Tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 4.116 tỷ đồng.

Cũng giống như Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá có nhu cầu đề nghị 2 tỉnh giao/cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không qua đấu giá, nên thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư.

Để triển khai dự án này, EVNNPT đã trình thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổ chức thẩm định với các ý kiến đóng góp của các bên liên quan.

Tại dự án này, tỉnh Thanh Hoá là nơi ảnh hưởng chính với 11,68 ha đất lúa vĩnh viễn và 115,28 ha hành lang tuyến.

Dự án cũng cần chuyển đổi mục đích sử dụng với 2,905 ha đất rừng rừng nhiên và 9,695 ha đất rừng trồng.

Dự án được tính toán có thời gian hoàn vốn là 7 năm.

Căn cứ theo báo cáo tài chính quý II/2023, khả năng đầu tư dài hạn còn lại của EVNNPT là 3.659 tỷ đồng, lớn hơn số vốn chủ sở hữu cam kết tham gia đầu tư dự án là 30% tổng mức đầu tư, tương đương 1.234,808 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện tại EVNNPT cũng đang thực hiện 19 dự án đầu tư, trong đó có Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối, có tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 38.000 tỷ đồng và cần phải có 15% vốn đối ứng, tương đương là 5.700 tỷ đồng.

Như vậy, với khả năng đầu tư dài hạn còn lại của EVNNPT như báo cáo tài chính quý II/2023 là 3.659 tỷ đồng thì chưa đáp ứng điều kiện cho 19 dự án đang trình chủ trương đầu tư.

Dẫu vậy theo giải trình của EVNNPT, 4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Phố Nối có tổng mức đầu tư sơ bộ là 22.853 tỷ đồng và 15% phải đáp ứng theo quy định tương đương 3.427 tỷ đồng. Nghĩa là khả năng đầu tư dài hạn còn lại của EVNNPT tại báo cáo tài chính quý II/2023 đủ đáp ứng điều kiện cho 4 dự án thành phần trong đường dây mạch 3.

EVNNPT hiện cũng được Ngân hàng thương mại Taipei Fubon - chi nhánh Hà Nội cam kết cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, tương đương khoảng 2.850 tỷ đồng và trong giai đoạn tiếp theo EVNNPT sẽ làm việc chuẩn xác với các tổ chức tín dụng để bảo đảm đủ nguồn vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu và tiến độ dự án đúng như cam kết.

Cũng theo tính toán của EVNNPT, suất vốn đầu tư trung bình 1 km trong dự án này là 30,94 tỷ đồng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của hệ thống truyền tải 500 kV từ miền Trung ra Bắc, cụ thể là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đồng thời với quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện thủ tục thẩm định và có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật về Lâm nghiệp).

Đồng thời giao UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục bảo đảm đủ điều kiện giải phóng mặt bằng Dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí tài nguyên.

Các địa phương này cũng được đề nghị kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của EVNNPT bảo đảm đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các Bộ ngành liên quan bao gồm kiểm tra việc ký quỹ, huy động vốn của EVNNPT theo tiến độ thực hiện của Dự án.

Đối với EVNNPT, trong báo cáo thẩm định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị này phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư dự án dự bảo đảm triển khai thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan.

Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, EVNNPT có trách nhiệm trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt phương án huy động vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật số 69/2014/QH13.

Chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn chủ sở hữu và vốn vay để bảo đảm thực hiện Dự án đúng tiến độ. Đồng thời chỉ được thực hiện các dự án khác trong kế hoạch khi đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định. Trường hợp không cân đối được nguồn vốn phải ưu tiên thực hiện dự án này và các dự án đường dây mạch 3 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Nguồn vốn nào để triển khai 500 dự án truyền tải điện
Có hơn 500 dự án truyền tải điện được đặt ra trong Quy hoạch Điện VIII và ít nhất phải chờ kế hoạch thực hiện được ban hành, mới biết ai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư