Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 00:27:23
EVNGENCO3 báo lãi 1.243 tỷ đồng, đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm 2022
Thanh Thủy - 22/07/2022 15:10
 
Trong sáu tháng đầu năm, Công ty mẹ Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã hoàn thành được gần 50% chỉ tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận.
Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp - Nguồn: EVNGENCO3
Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp - Nguồn: EVNGENCO3

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2022, ghi nhận doanh thu thuần 11.471 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của EVNGENCO3 đạt 22.224 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn, PGV đạt lợi nhuận gộp 2.511 tỷ đồng, tăng trưởng 22,2%.

Tại bản tin nhà đầu tư vừa gửi cổ đông tuần trước, EVNGENCO3 cho biết trong Công ty thủy điện Buôn Kuốp được huy động cao  6 tháng đầu năm 2022 do thuỷ văn thuận lợi. Cụ thể, các NMTĐ Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 đã sản xuất 1,15 tỷ kWh, tăng 42% so với cùng kỳ và vượt 88% kế hoạch 6 tháng, theo đó doanh thu của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ. Các nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ và Mông Dương cũng đạt kết quả tốt, doanh thu ước tính lần lượt đạt 10.988 tỷ và 5.248 tỷ, tăng trưởng 30% và 26% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 huy động không cao do khó khăn chung của thị trường nhiên liệu than nên doanh thu giảm 8% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, EVNGENCO3 thu về 204 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 66% so với cùng kỳ. Tổng công ty ghi nhận 961 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng 50,8% chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá USD/VND.

Kết thúc nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế đạt 1.529 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân phần lớn do hoạt động tài chính ghi nhận kết quả kém khả quan dù hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn tăng trưởng.

Năm 2022, Công ty mẹ EVNGENCO3 đặt kế hoạch doanh thu 45.417 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 1.827 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng qua Công ty mẹ Tổng Công ty đã lần lượt thực hiện được gần 50% chỉ tiêu doanh thu và 68% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, dư nợ vay của EVNGENCO3 đạt 42.298 tỷ đồng, giảm gần 2.055 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là các khoản vay chủ yếu bằng ngoại tệ USD và JPY. Tính đến ngày 30/6/2022, USD đã tăng 2,16% và JPY giảm 13,68% so với đầu năm).

Ngày 5/7 vừa qua, EVNGENCO3 đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Theo đó, tổng công ty sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 15/7, Công ty sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 29/7/2022.

Hơn 1.460 tỷ đồng cổ tức về tài khoản cổ đông EVNGENCO3 ngay cuối tháng 7
Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 15/7. Cổ tức bằng tiền được thanh toán hai tuần sau đó.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư