Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 17 tháng 04 năm 2024,
EVNGENCO3 (PGV) sắp chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,26%
Thanh Thuỷ - 15/12/2023 15:46
 
Ngoài phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, EVNGENCO3 (PGV) đang lấy ý kiến cổ đông về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức. Tổng số tiền về tài khoản cổ đông xấp xỉ 1.040 tỷ đồng.
Cổ đông EVNGENCO3 (PGV) dự kiến nhận thêm 1.041 tỷ đồng cổ tức đầu năm sau
Cổ đông EVNGENCO3 (PGV) dự kiến nhận thêm 1.041 tỷ đồng cổ tức đầu năm sau.

Theo thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã PGV - sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 vào ngày 29/12/2023.

Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ chi trả là 6,66% bằng tiền. Cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận về 666 đồng. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, các nhà đầu tư sẽ nhận tạm ứng khoảng hơn 748 tỷ đồng.

Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Ngày 04/3/2024, EVNGENCO3 sẽ hoàn tất thanh toán với các cổ đông.

Ngoài ra, EVNGENCO3 đang lên kế hoạch chia thêm cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển. Nội dung này đang được Hội đồng quản trị trình cổ đông phê duyệt thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, Tổng công ty Phát điện 3 sẽ hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển để chi trả cổ tức với giá trị 292 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,6%.

Các cổ đông của EVNGENCO3 dự kiến nhận về phần cổ tức tăng thêm này cùng phần cổ tức tạm ứng của năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 29/12/2023, ngày thanh toán là 04/3/2024.

Tổng cộng, số tiền chi trả cổ tức xấp xỉ 1.040 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận 1.032 tỷ đồng

Theo cập nhật kết quả kinh doanh, sản lượng điện tháng 11 của EVNGENCO3 đạt 2,055 tỷ kWh, đạt 82,3% kế hoạch tháng. Giá Thị trường điện toàn phần (FMP) bình quân tháng 11/2023 đạt 794,47 đồng/kWh, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2022, Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng đạt 828,53 đồng/kWh, thấp hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhà máy thuỷ điện tiếp tục huy động cao theo lưu lượng nước về do tình hình thuỷ văn thuận lợi. Các nhà máy điện than và điện khí huy động theo nhu cầu của hệ thống. Doanh thu sản xuất điện T11-2023 của Công ty mẹ ước đạt 3.529 tỷ đồng

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty cho biết sản lượng điện ước đạt 24,581 tỷ kWh, hoàn thành 85,6% kế hoạch cả năm.

Tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ 11 tháng đầu năm ước đạt 41.749 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhà máy điện Phú Mỹ tiếp tục đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu sản xuất điện (40%), tiếp đến là Nhà máy Điện Vĩnh Tân (28%), Mông Dương (26%) và Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp (5%).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư