Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2020, 08:13:37
Eximbank lại hủy đại hội cổ đông vì không đủ tỷ lệ để tiến hành
Thùy Vinh - 30/06/2020 10:11
 
Sáng 30/6, đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 của Eximbank dự kiến tổ chức. Tuy nhiên, đến 9h30, tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ có 17,54% cổ phần nên không đủ tỷ lệ để tiến hành.

Tân chủ tịch không phải là người đại diện SMBC

Trong chiều nay, Eximbank tiếp tục tiến hành ĐHCĐ bất thường. Vì năm 2019, Eximbank chưa thể tiến hành thành công ĐHCĐ thường niên nên buộc nhà băng này phải tiến hành ĐHCĐ bất thường. Tuy nhiên, các nhận định đưa ra khả năng đại hội bất thường của Eximbank có thể lặp lại tình trạng như buổi sáng là khó tránh khỏi. 

Trước khi ĐHCĐ thường niên diễn ra mấy ngày, nhà băng này bất ngờ gửi thông báo thay Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Theo đó, ông Yasuhiro Saitoh lên giữ vị trí này thay cho ông Cao Xuân Ninh có đơn từ nhiệm.

Việc ông Yasuhiro Saitoh lên ghế Chủ tịch Eximbank khiến nhiều người liên tưởng đến việc ông Saitoh là người đại diện cho nhóm cổ đông chiến lược nước ngoài tại Eximbank là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), cổ đông Nhật nắm 15% vốn tại ngân hàng này.Trước đó, SMBC cũng từng đề cử ông Yasuhiro Saitoh tham gia vào HĐQT Eximbank vào năm 2015.

Tuy nhiên, trong văn bản yêu cầu Eximbank họp cổ đông bất thường, SMBC đã đề cập tới 2 vấn đề cần thảo luận là yêu cầu bãi nhiệm ông Yasuhiro Saitoh và giảm số lượng thành viên, bỏ phiếu tín nhiệm đối với HĐQT. 

Trước đó, tháng 5/2019, SMBC đã có thông báo gửi đến Eximbank khẳng định, kể từ ngày 18/5/2019, ông Yasuhiro Saitoh không phải là một viên chức, nhân viên, người được ủy quyền hay đại diện của SMBC với tư cách là thành viên HĐQT hoặc một chức vụ nào khác tại Eximbank.

Văn bản của SMBC gửi HĐQT Eximbank cũng nêu rõ, để tránh hiểu nhầm, ông Yasuhiro Saitoh không phải là đại diện hoặc người được ủy nhiệm và không được trao quyền hành động thay mặt cho SMBC.

Xuất phát từ bản chất mối quan hệ pháp lý giữa SMBC và ông Yasuhiro Saitoh, trong bất kỳ trường hợp nào, SMBC không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của ông Yasuhiro Saitoh với tư cách là thành viên của HĐQT hay bất kỳ chức vụ nào mà ông Yasuhiro Saitoh nắm giữ tại Eximbank. Cùng với việc chấm dứt mối quan hệ với ông Yasuhiro Saitoh, SMBC cũng đã rút ủy quyền ông Yutaka Moriwaka - thành viên HĐQT từ ngày 9/12/2019.

Từ đó đến nay, SMBC cũng chưa cho biết sẽ đề cử ai thay thế ông Yutaka Moriwaki trong thời gian sắp tới. Eximbank là ngân hàng đã có sự thay đổi nhiều nhất ở cấp nhân sự "thượng tầng". Trước đó, tại kỳ Đại hội lần 1 năm 2019, ngày 23/3/2019, HĐQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết 112 bầu bà Lương Thị Cẩm Tú, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank thay ông Lê Minh Quốc.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ông Lê Minh Quốc có đơn gửi Tòa án Nhân dân TP.HCM và tòa đã ra quyết định khẩn cấp tạm dừng thực hiện Nghị quyết 112.Sau đó đến ngày 22/05/2019, Eximbank tiếp tục biến động nhân sự cấp cao lần nữa khi ban hành Nghị quyết số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu ông Cao Xuân Ninh, thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Nhưng chỉ sau hơn 1 tháng ngồi "ghế nóng", ông Cao Xuân Ninh có đơn xin từ nhiệm do các mâu thuẫn, bất đồng giữa các cổ đông/nhóm cổ đông trong nội bộ còn tiếp diễn, chưa thể dung hòa. Tuy nhiên, ông Ninh vẫn điều hành HĐQT Eximbank trong 1 năm qua.

Dù khẳng định việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao đều đúng theo điều lệ và tuân thủ quy định của pháp luật, nhưng ở cả hai lần công bố ghế Chủ tịch HĐQT, Eximbank đều vướng phải những lùm xùm, tranh chấp.

Sẽ bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020 được HĐQT Eximbank công bố, dự kiến tại đại hội kỳ này, Eximbank cũng sẽ trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025).Đồng thời trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là 11 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII dự kiến là 3 thành viên.

Ngày 25/06/2020 vừa qua, HĐQT đã tổ chức họp HĐQT, chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã thông qua bầu ông Yasuhiro Saitoh - hiện đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thay ông Cao Xuân Ninh.

Tại ĐHĐCĐ lần này, Eximbank cũng muốn trình ĐHĐCĐ thay đổi một số Điều lệ Ngân hàng. Cụ thể, theo Điều lệ hiện tại Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Eximbank đề xuất sửa đồi người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Eximbank dự kiến lợi nhuận trước thuế và trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC đạt 1,918 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế là 1,318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019.

Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 176,000 tỷ đồng, tương đương tăng 5% so với năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147,800 tỷ đồng, tăng 6%. Tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn để duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Dư nợ cấp tín dụng đến cuối năm 2020 dự kiến đạt 122,275 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019, số dư nợ trên đã bao gồm dư nợ vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank cũng sẽ tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của NHNN.Theo báo cáo của Ban kiểm soát (BKS), hầu hết tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của Eximbank đều tuân thủ theo quy định tại Thông tư 19 và Thông tư 16 ngoại trừ hai chỉ tiêu là tỷ lệ cho vay chứng khoán/tổng nợ và có các khoản tín dụng cấp cho đối tượng hạn chế cấp tín dụng.

Theo báo cáo, tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán/tổng dư nợ của Eximbank tại thời điểm 31/12/2019 là 6.04%, cao hơn so với mức quy định tối đa theo Thông tư 36 là 5%, chủ yếu là 7 khách hàng quá hạn thế chấp cổ phiếu STB vay mua cổ phiếu EIB, với tổng dư nợ là 746 tỷ đồng.

Ngày 02/10/2019, NHNN cũng đã có công văn chấp thuận cho Eximbank được xử lý tài sản đảm bảo là hơn 74.9 triệu cp STB để thu hồi nợ vay theo quy định, do đó năm 2020, Eximbank sẽ tập trung xử lý khoản nợ này.

Đồng thời, Eximbank hiện đang có 14 khoản vay dư nợ 4.23 tỷ đồng (bao gồm 9 khoản tín chấp dư nợ 0.97 tỷ đồng, 4 khoản thế chấp lãi suất ưu đãi 3.02 tỷ đồng và 1 khoản vay cầm cố 0.24 tỷ đồng) và 335 khoản thẻ tín dụng tín chấp dư nợ 3.56 tỷ đồng cấp cho các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng.

Bất ngờ nhân sự cấp cao Eximbank, doanh nhân Nhật Bản ngồi "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT
Chiều ngày 25/6, Eximbank phát đi thông báo HĐQT đã tổ chức phiên họp chấp thuận cho ông Cao Xuân Ninh từ nhiệm. Đồng thời, HĐQT bầu ông Yasuhiro...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư