Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 07:28:45
Eximbank lại triệu tập ĐHCĐ thường niên 2021 lần 2
T.V - 25/05/2021 09:46
 
Hội đồng quản trị Eximbank vừa thông qua nghị quyết về vệc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 lần hai và ĐHĐCĐ bất thường dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2021.

Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần hai dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 29/7 tại Hà Nội. Trước đó, ngày 27/4/2021, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tiếp tục không thể diễn ra khi không đủ túc số tham dự.

Một ngày trước đó, 26/4/2021 vừa qua, tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần ba, dù có tỷ lệ tham dự tới gần 95%, nhưng cuộc họp đã không thể diễn ra khi phần phần lớn các cổ đông đã không thông qua quy chế tiến hành họp.

Như vậy, đến nay Eximbank vẫn chưa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2020, dù đã diễn ra 3 lần, song ngân hàng tiếp tục triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 và ĐHCĐ bất thường vào cuối tháng 7/2021 tới.

HĐQT Eximbank đã ra thông báo sau một ngày (30/7/2021), ngân hàng sẽ tiếp tục họp ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu triệu tập của nhóm cổ đông ngày 12/3 vừa qua. Eximbank đã chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 14/5.

Cuộc họp này bất thường Eximbank được tổ chức theo văn bản kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021, song phải tới ngày 9/4/2021 mới được thông qua.

Tuy nhiên, Eximbank vẫn chưa xác định thời gian họp ĐHCĐ bất thường lần này mà chỉ cho biết, thời gian và địa điểm họp sẽ được ngân hàng thông báo sau.

Theo điều lệ hiện tại của Eximbank, ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thế nhưng, cho đến nay và gần nhất là tại hai cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên gần đây nhất, các nhóm cổ đông của Eximbank vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn tiếp tục đẩy lên cao.

Tại ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ 3 vừa qua, Eximbank đã công bố danh sách đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Nhưng trước đó vài ngày, Eximbank còn cho biết đã nhận được kiến nghị của hai nhóm cổ đông về việc miễn nhiệm hàng loạt các thành viên HĐQT.

Một nhóm cổ đông chiếm 10,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề nghị miễn nhiệm ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Minh Quốc, ông Cao Xuân Ninh, ông Lê Văn Quyết, ông Ngô Thanh Tùng.

Nhóm còn lại sở hữu 11,2% tổng số cổ phần đề nghị miễn nhiệm ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Duy nhất, ông Nguyễn Quang Thông không có tên trong danh sách đề nghị miễn nhiệm của hai nhóm cổ đông trên.

Hiện HĐQT Eximbank gồm 9 thành viên: ông Yasuhiro Saitoh (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Quang Thông (Phó chủ tịch HĐQT), ông Lê Minh Quốc (thành viên độc lập), ông Cao Xuân Ninh (thành viên), ông Đặng Anh Mai (thành viên), ông Hoàng Tuấn Khải (thành viên), ông Ngô Thanh Tùng (thành viên), ông Lê Văn Quyết (thành viên), bà Lương Thị Cẩm Tú (thành viên).

Một diễn biến khác, mới đây Eximbank đã có động thái khó hiểu và khá hi hữu trong ngành ngân hàng khi Chủ tịch HĐQT - ông Yasuhiro Saitoh bị miễn nhiệm và bầu lại chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ qua 2 nghị quyết được ban hành ngày 13/4/2021 vừa qua.

ĐHĐCĐ lần 3 của Eximbank: Đại hội không thành dù tỷ lệ tham dự đạt hơn 94,5%
Theo quy định, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được tổ chức mà không ràng buộc tỷ lệ tham dự. Tuy nhiên, tỷ lệ lần này lên tới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư