Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 07:17:38
Eximbank lên lịch tổ chức đại hội lần 3 vào ngày 21/6
Thùy Vinh - 04/06/2019 12:11
 
HĐQT Eximbank vừa cho biết sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần 3 vào ngày 21/6 tới, sau khi lỗi hẹn 2 lần trước đó, với lý do trong lần thứ nhất tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ 60% và trong lần thứ 2 ngân hàng chưa có thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp được chu đáo.

Trước đó, Eximbank đã phải hoãn đại hội cổ đông lần 1 vào ngày 26/4 do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông, dẫn đến không đủ tỷ lệ để tiến hành. 

Sau đó ngày 11/5, Eximbank lại triệu tập Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai vào ngày 26/5. Tuy nhiên, chỉ ba ngày trước đại hội, ngân hàng này lại thông báo hoãn và cho biết đại hội cổ đông sẽ được dời lại vào một ngày phù hợp trong tháng 6/2019.

Tuy nhiên, Eximbank cũng khó kéo dài thêm thời gian tổ chức đại hội cổ đông vì văn bản chấp thuận của Sở KHĐT TP.HCM cho Eximbank lùi ngày tổ chức đại hội cũng lưu ý ngân hàng này có thể gia hạn họp nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2018.

Ngày 22/5/2019, Eximbank ban hành Nghị quyết số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bầu ông Cao Xuân Ninh, Thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) thay cho ông Lê Minh Quốc, Thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. 

Ngoài ra, HĐQT Eximbank cũng đã có nghị quyết 239/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh, Phó tổng giám đốc thường trực làm quyền Tổng giám đốc Eximbank.

Việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo quan trọng nêu trên đều thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của Eximbank và tuân thủ quy định của pháp luật.

Eximbank hoãn đại hội cổ đông lần thứ 2
Chiều ngày 23/5, Eximbank phát đi thông báo gia hạn Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 lần thứ hai, sau khi thất bại lần thứ nhất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư