Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
First Real: 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh âm 96,18 tỷ đồng, chưa ĐHĐCĐ 2022
Duy Bắc - 06/06/2022 09:33
 
CTCP Địa ốc First Real (mã FIR – sàn HoSE) công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 (1/10/2021 đến 31/3/2022), Địa ốc First Real ghi nhận doanh thu tăng 152,8% so với cùng kỳ lên 168,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 54,71 tỷ đồng lên 57,06 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 188,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 84,18 tỷ đồng lên 128,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 3,99 tỷ đồng về 4,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,7%, tương ứng tăng thêm 22,29 tỷ đồng lên 50,61 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2022, Địa ốc First Real ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 96,18 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 8,91 tỷ đồng, nguyên nhân chính do Công ty tăng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 7,87 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 107,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong kỳ, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh chính âm.

Được biết, từ năm 2016 tới năm 2021, Công ty có 4/6 năm dòng tiền kinh doanh chính âm. Trong đó, dòng tiền âm kỷ lục nhất là năm 2018 khi Công ty ghi âm 77 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính đã âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính năm 2016 âm 17,7 tỷ đồng; năm 2017 âm 19,7 tỷ đồng; năm 2018 âm 77 tỷ đồng, năm 2019 dương 116,8 tỷ đồng, năm 2020 dương 16,4 tỷ đồng và năm 2021 âm 46,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Địa ốc First Real tăng 39,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 250,37 tỷ đồng lên 883,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 432,9 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản; tồn kho đạt 301,65 tỷ đồng, chiếm 34,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 233,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 211,16 tỷ đồng lên 301,65 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 6,8%, tương ứng tăng thêm 27,38 tỷ đồng lên 432,85 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ chính tồn kho và các khoản phải thu tăng đột biến dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm.

Phải thu ngắn hạn của Địa ốc First Real tính tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).
Phải thu ngắn hạn của Địa ốc First Real tính tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/3/2022, hàng hóa bất động sản tăng từ 82,2 tỷ đồng lên 288,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 206,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là dự án Khu dân cư An Phú ghi nhận 228 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Theo thuyết minh Công ty đã sử dụng một số quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Dự án Khu dân cư An Phú, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với giá trị sổ sách 63 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.

Tồn kho của Địa ốc First Real tính tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).
Tồn kho của Địa ốc First Real tính tới 31/3/2022. (Nguồn: BCTC).

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam là chủ đầu tư dự án Đô thị mới An Phú với quy mô 29,9 ha với tổng vốn đầu tư 286,84 tỷ đồng. Trong đó, thiết kế dự án sẽ có hơn 700 lô đất với diện tích từ 90 đến 300 m2. Được biết, mặc dù Địa ốc First Real không sở hữu cổ phần tại CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam nhưng có nhiều giao dịch như phải thu khác 73,2 tỷ đồng; đặt cọc thực hiện dự án 30,8 tỷ đồng... với CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam.

Ngoài ra, tính tới 31/3/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 133,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 107,27 tỷ đồng lên 187,8 tỷ đồng và chiếm 21,2% tổng nguồn vốn.

Địa ốc First Real cho biết thêm các khoản vay lớn tại các Ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 38 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP An Bình 40 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 26,1 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 13 tỷ đồng; Ngân hàng Bản Việt 8 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Phương Đông 8 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Kiên Long 4,7 tỷ đồng…

Thêm một điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hào Hiệp (cổ đông sáng lập), đã giảm sở hữu tại Công ty từ 30,53% về chỉ còn 15,74% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, cổ đông Công ty TNHH Superfine lại nâng sở hữu từ 0% lên 9,25% vốn điều lệ và trở thành 1 trong 3 cổ đông lớn của Công ty.

Địa ốc First Real vẫn chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 6/6, Địa ốc First Real chốt danh sách cổ đông để lập danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức đầu tháng 7/2022.

Trước đó, ngày 18/2, Địa ốc First Real đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức từ ngày 21/3 đến muộn nhất 31/3/2022. Tuy nhiên, sau đó Công ty thông báo hủy danh sách với lý do có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo cho đại hội.

Thực tế, Địa ốc First Real sử dụng niên độ kế toán năm từ 1/10 đến 30/9 năm kế tiếp. Như vậy, nếu tính sau ngày kết thúc BCTC năm 2021 là 30/9/2021, thì 6 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính sẽ là ngày 31/3/2022.

Được biết, Điều 19, Điều lệ năm 2021 của Địa ốc First Real quy định: “ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm 1 lần và phải được tổ chức trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Thêm nữa, theo Điều 139, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ vào luật và Điều lệ của Địa ốc First Real, Công ty đã chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6, cổ phiếu FIR tăng 600 đồng lên 44.400 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Địa ốc First Real tiếp tục tăng vốn điều lệ
Công ty CP Địa ốc First Real vừa có quyết định phát hành thêm cổ phiếu và tăng vốn điều lệ lên 207,9 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư