Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 23:50:06
Giá dầu tăng vọt, Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi gấp 4 lần mục tiêu cả năm
T.L - 27/07/2021 11:07
 
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR; HOSE:BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với lợi nhuận 6 tháng đầu năm cao gấp 4 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.
f
Giá dầu tăng khiến BSR lãi đậm 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 2/2021, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của BSR đạt 27.860 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Giá vốn hàng hóa chỉ chiếm gần 93% doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 1.867 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty âm tới 1.878 tỷ đồng do giá vốn cao hơn doanh thu.

Trong khi doanh thu thuần tăng gấp đôi thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý của công ty chỉ tăng lần lượt 26 tỷ và 17 tỷ đồng (tăng 17,3% và 29%). Trong quý,, chi phí tài chính của công ty tăng gấp đôi (riêng chi phí lãi vay tăng 30%) nhưng doanh thu tài chính cũng tăng mạnh, đạt 304 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Mặc dù trong quý 2/2021, lợi nhuận từ lĩnh vực khác giảm mạnh so với cùng kỳ song do chiếm tỷ trọng nhỏ nên sau khi trừ mọi chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế của BSR đạt tới 1.758 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 1.922 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ 48.908 tỷ đồng, tăng 54%. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 3.907 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ 3.869 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng của BSR đạt 3.590 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 4.254 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, sau 6 tháng đầu năm, BSR đã đạt 53% kế hoạch sản lượng, đạt 70% về doanh thu và cao gấp hơn 4 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo giải trình của BSR, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm tăng mạnh trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ nặng là do hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, giá dầu thô 6 tháng đầu năm 2020 giảm rất mạnh. Cụ thể, giá dầu thô (giá Dated Brent) giảm mạnh từ mức 63,5 USD/thùng bình quân tháng 01/2020 xuống còn 18,5 USD/thùng bình quân tháng 4/2020 (giảm 45 USD/thùng). Trong khi đó, 06 tháng đầu năm 2021, giá dầu thô (Dated Brent) liên tục tăng từ 49,9 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 73 USD/thùng bình quân tháng 6/2021 (tăng 23 USD/thùng) đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thứ hai, chênh lệch giá dầu thô và thành phẩm xăng dầu cũng đang cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2020,  chênh lệch giữa giá dầu thô và giá sản phẩm chính (xăng dầu) thu hẹp đặc biệt trong quý 2/2020 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2020 của Công ty.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm nay, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính trong quý này tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, dẫn tới lợi nhuận sau thuế của công ty tăng mạnh. 

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của BSR đạt 63.852 tỷ đồng, tăng 14,2%. Đến 30/6/2021, công ty còn nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.568 tỷ đồng.

Sáng nay, cổ phiếu BSR tăng 1.4 điểm, đứng ở mức 18.700 đồng/CP, thanh khoản tăng vọt với gần 18 triệu cổ phiếu tính đến 11h trưa nay. 

Lọc hoá dầu Bình Sơn lỗ ròng bán niên hơn 4.257 tỷ đồng
Công ty cổ phần lọc hoá dầu Bình Sơn (mã: BSR) lỗ sau thuế nửa đầu năm hơn 4.257 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 700 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư